Đăng ký học kỹ năng mềm cho sinh viên các Khóa

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, cũng như tiến độ tổ chức các lớp kỹ năng cho sinh viên toàn Trường, Phòng QHDN & ĐTKN thông báo đến sinh viên về việc đăng ký các lớp kỹ năng mềm như sau:

1. Đối với sinh viên tốt nghiệp năm học 2017 (sinh viên Cao đẳng Khóa 2014, Sinh viên Đại học khóa 2013 trở về trước)

- Sinh viên sẽ học 02 kỹ năng:

+ Kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm

+ Kỹ năng Phỏng vấn và làm hồ sơ xin việc

- Hiện tại Phòng QHDN&ĐTKN đã tiến hành mở các lớp kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm, sinh viên có nhu cầu học đăng ký trực tiếp tại Phòng QHDN&ĐTKN.

Thời gian đăng ký: Đến trước ngày 20/03/2017.

Sau khi kết thúc lớp kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm, Phòng QHDN&ĐTKN sẽ tiếp tục mở các lớp Kỹ năng Phỏng vấn hồ sơ xin việc cho sinh viên tiếp tục theo học (Dự kiến cuối tháng 05/2017 khai giảng).

2. Đối với sinh viên khóa 2015

- Sinh viên sẽ học 03 kỹ năng:

+ Kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm

+ Kỹ năng Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo

+ Kỹ năng Phỏng vấn và làm hồ sơ xin việc

3. Đối với sinh viên Đại học khóa 2014

- Sinh viên sẽ học 02 kỹ năng:

+ Kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm

+ Kỹ năng Phỏng vấn và làm hồ sơ xin việc

- Hiện tại Phòng QHDN&ĐTKN đã tiến hành mở các lớp kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm mã lớp 7.4 đến 7.9 - dành riêng cho khóa ĐH 2014, Khóa 2015, sinh viên đăng ký tại trang http://sv.dntu.edu.vn

4. Lưu ý về việc đăng ký 

- Sinh viên đăng ký đúng lớp, đúng cách, đúng đối tượng theo học

- Đối với các trường hợp sinh viên đã đăng ký sai lớp (Vd: sinh viên Khóa 2013 đăng ký học lớp 7.4 ), Phòng QHDN &ĐTKN sẽ chuyển lớp cho các bạn xuống Ca tối 2,4,6. Sinh viên có nguyện vọng chuyển lớp khác, vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận một cửa Phòng Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Đào tạo Kỹ năng điện thoại 0616 252 899 , email: anh.buinguyentuan@dntu.edu.vn gặp Thầy Tuấn Anh.

 

 

Bùi Nguyên Tuấn Anh