Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học 2018

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành bậc đại học hệ chính quy năm 2018 bằng 2 phương thức như sau:

Phương thức 1: Xét điểm thi THPT quốc gia 2018: (đã cộng điểm ưu tiên, khu vực)

 

STT Mã ngành Tên ngành Điểm nhận hồ sơ
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 15.00
2 7720301 Điều dưỡng 14.00
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 14.00
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.00
5 7540101 Công nghệ thực phẩm 14.00
6 7420201 Công nghệ sinh học 14.00
7 7480201 Công nghệ thông tin 14.00
8 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14.00
9 7510202 Công nghệ chế tạo máy 14.00
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 17.00
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14.00
12 7340101 Quản trị kinh doanh 14.00
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 14.00
14 7340301 Kế toán 14.00
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14.00
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 14.00


Phương thức 2: Xét học bạ THPT lớp 12 đối với các ngành đạt từ 18 điểm trở lên.

Các điều kiện phụ trong xét tuyển:
Trong trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo quy định, thì sử dụng tiêu chí phụ như sau:

  • Xét trúng tuyển theo kết quả môn toán/môn văn (trong tổ hợp môn xét tuyển) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (1).
  • Trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo quy định sau khi đã xét thêm điều kiện phụ (1), thì xét trúng tuyển theo kết quả môn Tiếng Anh (trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc kết quả môn Tiếng Anh Lớp 12 nếu tổ hợp môn xét tuyển không có môn Tiếng Anh, kết quả miễn thi môn Tiếng Anh, bảo lưu điểm thi môn Tiếng Anh) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (2).
  • Link: http://ts.dntu.edu.vn/index.php/vi/news/tuyensinh/Dai-hoc-Cong-nghe-Dong-Nai-cong-bo-diem-nhan-ho-so-xet-tuyenDai-hoc-2018-549/