Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích CB, GV, NV&SV trong toàn Trường tham gia nghiên cứu khoa học, làm các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, giúp phát triển năng lực cá nhân, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực, nâng cao chất lượng dạy học trong các phòng, khoa chuyên môn trong toàn Trường. Bên cạnh đó, Cuộc thi tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các CB, GV, NV&SV trong toàn Trường thể hiện năng lực, thể hiện niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình góp phần vào thành tích chung của Nhà trường trong sự nghiệp phát triển.

1. Đối tượng dự thi

Tất cả các CB, GV, NV&SV đang công tác và học tập tại Trường đều có quyền đăng ký tham gia, theo 02 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 05 người), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều công trình. 

2. Tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm dự thi

Là các sản phẩm, các dự án, các công trình nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các ý tưởng mới ở tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề đào tạo của Nhà trường có ứng dụng và khả năng ứng dụng cao trong lao động, học tập, giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và trong thực tiễn.

3. Lĩnh vực dự thi

Gồm các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường: 

+ Điện – Điện tử – Cơ khí – Xây dựng;

+ Công nghệ thông tin;

+ Thực phẩm - Hóa học - Sinh học;

+ Nông nghiệp, Tài nguyên – Môi trường;

+ Y học;

+ Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

+ Giáo dục và Đào tạo;

+ Các lĩnh vực khác.

4. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm sản phẩm

Thang điểm 100 được chấm theo các tiêu chí sau:

a. Ý tưởng của sản phẩm (Tính mới, tính sáng tạo): 40 điểm

b. Tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm: 30 điểm

c. Có đề xuất phương pháp thực hiện khoa học: 10 điểm 

d. Thuyết minh, trả lời phỏng vấn của tác giả: 10 điểm

e. Hình thức trình bày: 10 điểm

5. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (mẫu M1).

2. Bản mô tả giải pháp dự thi (mẫu M2).

3. Toàn văn giải pháp dự thi (trong phần này cần ghi chép lại toàn bộ các số liệu, hình vẽ, bảng biểu (nếu có) và trình bày chi tiết các quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp).

4. Các tài liệu khác (nếu có).

6. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian, địa điểm nộp sản phẩm dự thi:

Cuộc thi diễn ra trong năm học 2016-2017, các cá nhân và tập thể nghiên cứu làm các sản phẩm dự thi và chuẩn bị cho quá trình nghiệm thu, chấm điểm vào thời gian và địa điểm như sau: 

Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đề tài hoàn chỉnh tham gia từ 01/04/2017 tại Viện NC&UD KHCN.

- 01/04/2017 đến hết 15/05/2017:   Nộp giải pháp dự thi.

- Từ 01/06/2017:

+ Tổ chức nghiệm thu, chấm điểm;

+ Ban Giám khảo xét duyệt và tuyển chọn;

+ Chọn đề tài dự thi cấp tỉnh hoặc cao hơn.

- Lễ trao giải thưởng dự kiến trong tháng 9/2017.

Địa điểm tổ chức cuộc thi: Khu Liên hợp – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

2. Hình thức thi:

Sản phẩm dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của cuộc thi, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày ý tưởng, tính ứng dụng của sản phẩm và trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo.

7. Giải thưởng

Cơ cấu và giá trị giải thưởng:

Khối CB, GV&NV:

01 giải nhất: 4.000.000 VNĐ

01 giải nhì: 3.000.000 VNĐ

01 giải ba: 2.000.000 VNĐ

Khối Sinh viên:

01 giải nhất: 3.000.000 VNĐ

01 giải nhì: 2.000.000 VNĐ

01 giải ba: 1.000.000 VNĐ

01 giải thưởng dành cho Đơn vị/Khoa có thành tích xuất sắc nhất trị giá: 2.000.000 VNĐ

Tổng giá trị giải thưởng: 17.000.000 VNĐ.

Tên các tác giả của các sản phẩm, công trình đoạt giải thưởng sẽ được vinh danh tại các hội nghị sơ kết, tổng kết, trên Website của Nhà trường. Sản phẩm được giải sẽ được trình bày trong triển lãm sáng tạo Khoa học công nghệ tại Hội nghị khoa học lần thứ I của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. 

 

Các cá nhân cần biết thêm thông tin chi tiết về Cuộc thi liên hệ địa chỉ:

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Lầu 1 - Trung tâm Tích hợp (Nhà G)

Điện thoại: 0616.25.33.99

File đính kèm:

Phiếu đăng ký dự thi

Mẫu hướng dẫn mô tả giải pháp

Thể lệ cuộc thi

 

 

Lê Thị Thu Thủy (Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ)