Công ty Nestle thông báo tuyển dụng

Download thông báo tuyển dụng tại đây:

Tuyển nhân viên sản xuất - nhân viên bảo trì

Tuyển nhân viên bảo trì điện

Tuyển QA Tech

Muốn biết thêm thông tin chi tiết liên hệ thầy Phúc - phòng Thanh tra giáo dục & Quản lý HSSV.