Chương trình học bổng " Việt Mỹ đồng hành cùng sinh viên DNTU"

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI

PHOØNG QHDN &ÑAØO TAÏO KYÕ NAÊNG

Số: …. /TB-QHDN&ĐTKN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                Đồng Nai, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 “VIỆT MỸ ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN DNTU”

 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ tổ chức chương trình học bổng “Việt Mỹ Đồng hành cùng sinh viên DNTU” cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai như sau:

 • Thời gian tổ chức: 8h30-11h30, thứ Bảy ngày 30/9/2017.
 • Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tích hợp.
 • Tổng suất học bổng: 20 suất.
 • 10 suất: 1.000.000đ 
 • 10 suất: 500.000đ
 • Ngoài ta tất cả sinh viên hỗ trợ 50% học phí tại Trung tâm Việt Mỹ
 • Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
 • Điều kiện tham gia:
 • Kết quả học lực từ 2.5 trở lên
 • Tham gia tích cực các hoạt động của Khoa (có giấy xác nhận lãnh đạo Khoa)
 • Tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên (có giấy xác nhận của Đoàn )
 • Tham gia các chương trình Nhà trường (giấy chứng nhận nếu có)
 • Có nguyện vọng học tiếng Anh
 • Hồ sơ xét học bổng bao gồm:
 • Kết quả học lực từ 2.5 trở lên
 • Đơn xin dự tuyển học bổng (theo mẫu BM-HB VM-01)
 • Bảng điểm năm học hiện hành
 • Các giấy chứng nhận thành tích, tham gia các hoạt động… (bản photo)
 • Thẻ sinh viên
 • Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08-9 đến 26-9-2017
 • Địa điểm: Phòng QHDN & Đào tạo kỹ năng
 • Điện thoại : 0251.6252. 899

 

 

         TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Đình Thuật

                                                                                                                                                                                                                        

 

Thông báo

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: tuyensinh@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram