Chương trình hỗ trợ tân sinh viên các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019