Chính sách hỗ trợ tân sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Sinh học và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường năm học 2018 - 2019