Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

15:44 15/10/2015 - lượt xem: 786

Sáng nay 15/10/2015, tại hội trường Tỉnh ủy, Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai tham dự buổi lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2015) và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2011-2015  của Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.

Tại buổi lễ, các địa phương, đơn vị đã chọn ra 85 điển hình tiêu biểu nhất trong phong trào “Dân vận khéo” để UBND tỉnh khen thưởng, qua đó kịp thời biểu dương, nhân rộng, phát huy hiệu quả thiết thực phong trào này.

Sau đây là các hình ảnh hoạt động của buổi lễ:

Đoàn viên thanh niên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi an toàn giao thông năm 2016

Ngày 10/9/2016 Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi an toàn giao thông tại trường Đại học Đồng Nai. Đến với hội thi có 28 đơn vị, các đội tham gia phải trải qua 03 phần thi: Phần thi tiểu phẩm (thông qua các hình thức biểu diễn nghệ thuật giới thiệu về đơn vị, các thành viên tham gia trong đội); Phần thi kiến thức (tìm hiểu các kiến thức liên quan đến Luật giao thông) Phần thi ứng xử. Kết quả Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đạt giải ba của hội thi tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016. Một số hình ảnh trong hội thi:       Nguyễn Đình Thái

Xem chi tiết
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa xiv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBBC ngày 11/3/2016 của Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức tham dự Hội nghị tập huấn một số nội dung cơ bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường Thành ủy Biên Hòa tỉnh Đồng Nai ngày 22/3/2016; Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau: I. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/2/2016 của Trung ương, Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 03/02/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản và đổi mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương (Tài liệu giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương gửi kèm theo). Tuyên truyền pháp luật về bầu cử: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử. Tuyên truyền sự ủng hộ nhân dân với đường lối đổi mới của đảng; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Tuyên truyền các nội dung tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử. 1. Hình thức tuyên truyền: Truyên truyền trên Website, Egov... Tuyên truyền cổ động trực quan: Như panô, khẩu hiệu, phướn Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; 2. Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên từ nay đến hết tháng 6 năm 2016. Cao điểm tập trung thông tin tuyên truyền vào 10 ngày trước và trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Chủ nhật, ngày 22/5/2016). 3. Khẩu hiệu tuyên truyền a. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021! b. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021! c. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021! d. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân! đ. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội của toàn dân! e. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021! f. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân! g. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2016 - 2021! h. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! i. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! k. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! II. Giải pháp công tác bầu cử tại DNTU: 1. Đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên hiện đang tạm trú trên địa bàn nào thì trực tiếp tham gia bầu cử ở địa bàn đó. 2. Đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên hiện đang tạm trú tại Ký túc xá trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai, Ban Thường vụ Đoàn trường kính trình Ban Giám hiệu chỉ đạo Ký túc xá tổng hợp thống kê danh sách và lập tờ trình phối hợp với UBND Phường Trảng Dài để tổ chức cho các đối tượng vừa nêu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2016 – 2021 tại phường Trảng Dài. BCH Đoàn trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai đề nghị các phòng ban, đơn vị trực thuộc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt./.   Nguyễn Đình Thái

Xem chi tiết
Sinh viên DNTU tham gia Tập huấn Báo cáo viên và Công tác tôn giáo, Dân tộc

  Sinh viên DNTU tham gia Tập huấn đội ngũ Báo cáo viên và Công tác tôn giáo, Dân tộc cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở tỉnh Đồng Nai 2015 Ngày 04-11-2015, tại Trường Trung cấp nghề 26/3, 05 đồng chí dân tộc, tôn giáo trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham gia tập huấn đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên do Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức cho 350 cán bộ Đoàn, Hội cơ sở tỉnh Đồng Nai.  Lớp tập huấn đã diễn ra các nội dung liên quan thiết thực đến công tác Đoàn thanh niên, công tác dân tộc, tôn giáo như: Kỹ năng viết tin, bài hoạt động; Phòng chống tác hại từ Internet; định hướng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả cho thế hệ trẻ; một số vấn đề Chính sách và Pháp luật đối với công tác Tôn giáo – Dân tộc; công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong khu vực có tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; chuyên đề công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta và thông tin một số tình hình về công tác Dân tộc, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  Quang cảnh tại lớp tập huấn Đây là dịp giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các cán bộ Đoàn, Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền; giúp nâng cao nhận thức và sự hiểu biết cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở về Công tác dân tộc, tôn giáo; góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về Công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vùng tôn giáo, dân tộc. Sau buổi tập huấn là tuyên dương cán bộ đoàn, hội tiêu biểu là thanh niên tôn giáo, dân tộc năm 2015 . Kết quả trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được tuyên dương 02 cán bộ đoàn dân tộc, tôn giáo của Khoa QTKD và Khoa Ngoại ngữ. Sau đây là những hình ảnh trong ngày 04/11/2015 Tập huấn sử dụng phần mềm IOFFICE Lễ tuyên dương cán bộ đoàn dân tộc, tôn giáo   Đoàn TNCS HCM

Xem chi tiết
Quy chế làm việc của ban chấp hành đoàn trường đại học công nghệ đồng nai khóa vi – nhiệm kỳ 2019 - 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHÓA VI – NHIỆM KỲ 2019 - 2022 Tại đây

Xem chi tiết
Tham dự đêm văn nghệ tại Lữ Đoàn 26

Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự đêm giao lưu văn nghệ “Việt Nam - Campuchia anh em một nhà” để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7. Nằm trong chuỗi các hoạt động của đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, lập công, quyết thắng” để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2015), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (TTG 26) vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Việt Nam - Campuchia anh em một nhà”. Thủ trưởng Lữ đoàn chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị kết nghĩa và học viên Campuchia. Ảnh: Xuân Hoàn. Về dự đêm giao lưu có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đại diện của các đơn vị bạn như: Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đoàn phường Tân Phong, Bệnh viện Ydược cổ truyền Đồng Nai, Trường Mầm non Tinh Khôi, Trường Mầm non Trảng Dài, Trường Mầm non Hố Nai, Trường Mầm non Hướng Dương và đặc biệt, sự có mặt của 50 bạn học viên Campuchia cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn TTG 26. Chương trình diễn ra với 15 tiết mục trình diễn như múa, hát, độc tấu... đã ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Xem chi tiết
Tham dự đêm văn nghệ tại Lữ Đoàn 26

Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự đêm giao lưu văn nghệ “Việt Nam - Campuchia anh em một nhà” để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7. Nằm trong chuỗi các hoạt động của đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, lập công, quyết thắng” để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2015), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (TTG 26) vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Việt Nam - Campuchia anh em một nhà”. Thủ trưởng Lữ đoàn chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị kết nghĩa và học viên Campuchia. Ảnh: Xuân Hoàn. Về dự đêm giao lưu có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đại diện của các đơn vị bạn như: Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đoàn phường Tân Phong, Bệnh viện Ydược cổ truyền Đồng Nai, Trường Mầm non Tinh Khôi, Trường Mầm non Trảng Dài, Trường Mầm non Hố Nai, Trường Mầm non Hướng Dương và đặc biệt, sự có mặt của 50 bạn học viên Campuchia cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn TTG 26. Chương trình diễn ra với 15 tiết mục trình diễn như múa, hát, độc tấu... đã ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Xem chi tiết
Lễ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2014-2015

Ngày 29-12/2015, tại Hội trường 3 – Trung tâm Thư viện Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2014-2015 và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2014-2015 và tuyên dương các chiến sĩ Mùa hè xanh năm 2015. Về tham dự buổi Lễ có TS. Đoàn Mạnh Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Nhà Trường, Thầy Trần Cao Thắng – Chủ tịch Công Đoàn, Đồng chí Phan Văn Hoàng – Bí thư Đoàn trường và Lãnh đạo các Khoa đã dự Lễ. Đồng chí Phan Văn Hoàng – Bí thư Đoàn trường Phát biểu tại buổi Lễ Ðợt khen thưởng lần này có 07 tập thể và 78 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 được Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai khen thưởng và 07 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen do Hiệu trưởng khen tặng. Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 Cũng trong đợt trao thưởng lần này tuyên dương 37 chiến sĩ Mùa Hè xanh năm 2015 đã phát huy tinh thần tình nguyện trong các phong trào của tuổi trẻ DNTU. Tuyên dương chiến sĩ Mùa Hè xanh năm 2015 – Tại Xã Xuân Tâm – Huyện Xuân Lộc TS. Đoàn Mạnh Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Nhà Trường phát biểu tại buổi Lễ  Tại buổi Lễ TS. Đoàn Mạnh Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Nhà Trường rất khen ngợi thành tích đạt được của Ban Chấp hành trong năm học vừa qua, điều đó thể hiện sự quyết tâm không ngừng nghỉ của các thế hệ sinh viên DNTU. Tuy nhiên với su thế hiện nay cần rất nhiều nỗ lực hơn nữa để đạt được các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Tỉnh và thực tại của nhu cầu xã hội, Hơn nữa hiện nay vẫn còn tồn tại một số cá nhân chưa hòa nhập được với khí thế và quyết tâm mà định hướng của Nhà trường và của Đoàn triển khai. Chính vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho các đoàn viên thanh niên hiện nay là: Không những trao dồi trong học tập mà còn phải ra sức rèn luyện để xứng đáng là thế hệ vừa hồng vừa chuyên của DNTU. Không ngừng thi đua và dìu dắt các thế hệ Đoàn viên Thanh niên còn chưa hòa nhập để cùng nhau thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Nguyễn Đình Thái - Đoàn TN  

Xem chi tiết
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường

Sáng 03/10, tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, khai trường Trung tâm tích hợp mới và công bố website DNTU mới...

Xem chi tiết
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường đại học Công nghệ Đồng Nai qua 10 năm hình thành và phát triển

Hình Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014-2017 * Năm 2005: Ra đời sau khi thành lập trường và đại hội chi bộ đầu tiên. Những ngày đầu khi thành lập trường, với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu Nhà trường, Chi bộ Đảng được thành lập trên cơ sở các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường chỉ với vài đồng chí. Thiết nghĩ sự cần thiết phải tăng cường đội ngũ gây dựng phong trào trong thời gian này. Ban lãnh đạo đã quyết định chỉ đạo một nhóm cán bộ và sinh viên tiên tiến trong giai đoạn đầu triển khai, lập hồ sơ để xin ý kiến Tỉnh Đoàn về việc thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Trong Nhà trường. Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản của trường ra đời mang tên Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai lâm thời và đồng chí Dương Thanh Lịch được giao giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường đầu tiên. Ngay sau khi vừa ra đời Ban chấp hành lâm thời đã bắt tay vào việc lãnh đạo phong trào sinh viên cùng tham gia tích cực bảo vệ trường lớp, và công tác giáo dục sinh viên thông qua các hoạt động thực tế như: Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, Hội trại, Tổ chức vệ sinh môi trường tại địa bàn phường Trảng Dài, …… tạo nên khí thế phấn khởi cho cán bộ và sinh viên, giúp nhà trường ổn định kịp thời tình hình của sinh viên lúc bấy giờ. Bên cạnh đó Ban chấp hành lâm thời Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai cũng nhanh chóng ổn định về tổ chức, và bắt đầu xây dựng về lực lượng với sự hình thành của 2 khoa là các chi đoàn khối Kinh tế và khối Công nghệ. Với số lượng sinh viên rất hạn chế chỉ hơn 500 sinh viên. Chiến dịch Tiếp sức mùa thi hàng năm * Năm 2006 – 2009: Giai đoạn bứt phá ngoạn mục. Đến ngày 10/6/2006, được sự đồng ý của Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Cấp uỷ, Ban giám Hiệu Nhà trường Tổ chức Đoàn thanh niên được chính thức Thành lập với tên gọi “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai khoá I, với số lượng 15 đồng chí. Đứng đầu là đồng chí Phan Văn Hoàng giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ Nhà trường trong thời ký đó. Sau khi thành lập xong tuy không có cán bộ chuyên trách. Ban chấp hành nhanh chóng triển khai nghị quyết của đại hội và cụ thể hoá bằng những hành động thiết thực như: Phân công nhiệm vụ từng thành viên, chủ trì các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, đặc biệt là sáng kiến mô hình “Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường” đầu tiên của tỉnh với các hoạt động hướng dẫn và giúp đỡ thí sinh và người Nhà thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh năm 2006; Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng dần hình thành và phát huy tác dụng với các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh tại trường và địa phương. Chương trình mùa hè xanh lần thứ nhất tại hai huyện Long Khánh và Cẩm Mỹ cũng được triển khai năm 2007, với số lượng 50 chiến sỹ tình nguyện, mang dấu ấn tốt đẹp cho địa phương với phương châm “Ở dân thương, làm dân tin và đi dân nhớ”. Đã để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh của thầy và trò đối với địa phương.  Không ngừng lại ở đó hàng năm chương trình “Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường” vẫn được triển khai sâu rộng hơn đến các các ngã tư chính, các đoạn đường giao nhau của tuyến Bắc Nam mà thí sinh và người nhà thí sinh đi qua đều được đóng quân để tiếp sức và hướng dẫn đến địa điểm thi, hướng dẫn hồ sơ, phòng thi, chỗ ăn ở miễn phí, bệnh viên, hướng dẫn giao thông,… Bằng tinh thần tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ của cán bộ đoàn trường và tinh thần sung phong của các tình nguyện viên đã để lại dấu ấn tốt đẹp, an tâm hơn đối với phụ huynh và thí sinh khi tham gia dự thi. Kết quả sinh viên vào học ngày một tăng lên, số sinh viên dự thi ngày càng đông đến nỗi phải mượn thêm cơ sở thi và tăng cường địa điểm các phòng thi do đó Ban chấp hành Đoàn trường họp bàn để đưa ra nhiều chủ trương hơn để giải quyết tình hình thực tế và xây dựng kế hoạch hoạt động lớn hơn và qui mô hơn. Phải nói 2008 số lượng đoàn viên thanh niên lên đến gần 3.500.    Chương trình về nguồn chiến khu D * Năm 2010 – 2012: Giai đoạn khó khăn. Hoạt động Nhà trường gần như sáo trộn giữa việc dồn hết tâm huyết để xây dựng chuẩn đội ngũ, đảm bảo cơ sở vật chất,… để đảm bảo việc nâng cấp lên Đại học và ban hành nội quy, quy chế hoạt động mới, việc thay đổi bộ máy và cán bộ lãnh đạo Nhà trường nên các hoạt động gần như bị sáo trộn. Do đó phong trào đoàn phần nào chưa được quan tâm đúng mực. Các hoạt động chủ yếu là hướng nội. Mặc dù đối với quyết tâm xây dựng tốt nhất có thể để duy trì tổ chức của các cơ sở đoàn trong trường. Còn các hoạt động cấp tỉnh, các cơ sở bên ngoài bị hạn chế rất nhiều. Bên cạnh đó tình trạng nhân lực cán bộ đoàn bị hạn chế cả về số lượng và chất lượng chuyên môn, hơn nữa nguồn kinh phí hoạt động lại quá ít không có khả năng tham gia đầy đủ các hoạt động cấp tỉnh. Kết quả là phong trào hoạt động của đoàn rất khó khăn, kéo theo đó là việc tuyển sinh cũng bị sa sút, số lượng sinh viên theo học trong giai đoạn này giảm hẳn, không bằng các năm trước. Có lúc công tác Đoàn tưởng như bị lãng quên, tinh thầm nhiệt huyết và ngọn lửa tình nguyền gần như dập tắt. Chiến dịch Mùa hè xanh * Năm: 2013 – 2014: Giai đoạn hình thành suy nghĩ mới. Sau ba năm bị sa sút nghiêm trọng điều này cũng ảnh hưởng phần nào đối với giai đoạn đầu của sáu tháng đầu năm, các phong trào cũng gần giống như giai đoạn các năm trước đó. Thêm vào đó là giai đoạn Trường vừa được nâng cấp từ trường Cao đẳng lên Đại học, nên việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, đội ngủ cán bộ giảng viên rất được chú trọng. Thiết nghĩ Ban chấp hành Đoàn trường không nên ngừng lại mà phải luôn phấn đấu để phát huy hết khả năng vốn có của mình trong giai đoạn mới, đặc biệt là chiến lược phát triển nhà trường với chất lượng  là một trường Đại học. Nhiều cuộc họp Ban chấp hành đã diễn ra, nhiều lần Ban thường vụ tham mưu với Cấp uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường với mục đích duy nhất là phải tìm con đường đi riêng cho công tác Đoàn trường trong giai đoạn Hội nhập của một trường đại học.    Với những quyết tâm không ngừng nghỉ, Ban chấp hành Đoàn trường  đã đón nhận được sự sẻ chia và quan tâm đúng mực của Cấp uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường. Nhiều chương trình hành động của Đoàn đã được lãnh đạo phê duyệt và triển khai rất hiệu quả như: Nhân sự được cải thiện các chương trình Hội thao, Hội diễn văn nghệ, tuyên truyền, truyền thông, giao lưu học hỏi, đã triển khai sâu rộng và cuốn hút đoàn viên thanh niên tham gia đông đảo. Chương trình “Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường”, Chương trình “Mùa hè xanh” các chương trình tình nguyện tại đại phương và đơn vị như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”,…. Đã triển khai rất thành công. Các hoạt động cấp tỉnh đã tham gia đầy đủ hơn và chất lượng hơn, ngoài ra còn đăng cai nhiều chương trình của tỉnh như: Hội thi tin học trẻ của tỉnh, Hội thao thanh niên khoẻ của tỉnh, Các hoạt động văn hoá văn nghệ của trường đầu tư chất lượng hơn…. Ngày càng khai thác được nhiều đoàn viên thanh niên tiêu biểu được phát huy và làm cháy thêm ngọn lửa tuổi trẻ của sinh viên từ đó truyền cảm hứng và nhiệt huyết thanh niên cho các thế hệ, các hoạt động đã dần chứng minh được lợi ích chính đáng đối với nhà trường và đối với sinh viên nên càng ngày càng thu hút được nhiều sinh viên tự nguyện tham gia. Không dừng lại ở đó, hiện nay thế hệ cựu sinh viên sau khi ra trường đã gặt hái được nhiều thành công và muốn quay về trường để chung tay xây dựng và hỗ trợ để góp phần thúc đẩy phong trào cũng như chia sẽ những kinh nghiệm, để cho đoàn viên thanh niên Nhà trường có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm, hỗ trợ chỗ thực tập góp phần nâng cao kỹ năng trong học tập cũng như đáp ứng cho công tác chuyên môn sau khi ra trường thông qua các buổi toạ đàm, trao đổi học thuật, tài trợ chương trình hành động của Đoàn. Điều đáng mừng hơn là kinh nghiệm và trải nghiệm của các cán bộ đoạn ngày càng nâng cao về chất lẫn lượng, các đồng chí biết cách điều phối và phát huy hết năng lực của mình để cống hiến, sáng kiến sáng tạo cho phong trào đoàn trường, góp phần đưa hình ảnh của DNTU, có những suy nghĩ mới và hành động mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trung ương Đoàn Tuyên dương * Giai đoạn 2015 – các năm tiếp theo: Đưa DNTU hội nhập – Thân thiện - Phát triển. Sự cảm nhận và quan tâm sâu sắc của Cấp ủy và Lãnh đạo Nhà trường hiện nay đã thấy được sự cần thiết để phát huy tối đa tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên trong học tập, sáng tạo cũng như hoàn thiện kỹ năng của thế hệ sinh viên Nhà trường, với phương châm “Đoàn là lực lượng đào tạo chủ lực”, bên cạnh đó Nhà trường cũng thành lập khoa kỹ năng và đảm bảo tốt về đội ngũ cũng như chất lượng đào tạo nhằm đạo tạo thế hệ sinh viên DNTU vừa hồng vừa chuyên, “Giỏi về chuyên môn, hoàn thiện về kỹ năng” để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội hiện nay. Chính vì thế công tác đoàn và phong trào sinh viên của đoàn trường được đầu tư và được quan tâm đúng mực.  Bên cạnh đó tỉnh đoàn Đồng Nai luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời đối với Ban thường vụ Đoàn trường cũng như trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường về việc động viên và khích lệ hơn nữa đối với công tác đoàn và phong trào sinh viên Nhà trường hội nhập với các đơn vị trong khu vực trong và ngoài tỉnh. Kết quả chỉ mới một năm nhưng chương trình hành động của đoàn trường diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại và được tỉnh đoàn đánh giá cao như: Đăng cai Hội thi bán kết Sinh viên Thanh lịch tỉnh Đồng Nai, hội thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ III,… Ngoài ra tham gia các hoạt động của tỉnh và đạt được nhiều giải cao như: Giải Nhì toàn đoàn của Hội trại “Ngày hội non sông”, đạt giải nhì, giải ba và các giải cá nhân khác của Hội thi sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai lần thứ V, Giải nhất cuộc thi Teamshow các trường đại học khu vực phí nam, giải nhất Bóng đá beu 2015 của Hoan da Việt Nam, Rất nhiều cá nhân được tỉnh Đoàn khen thưởng, đặc biệt là đồng chí Phan văn Hoàng được Trung ương truyên dương “Thanh niên làm theo lời bác”,… Ngoài ra còn rất nhiều thành tích khác của các cá nhân và tập thể xuất sắc được Tỉnh và Nhà trường khen thưởng.  Bên cạnh đó, Ban chấp hành đoàn trường không ngừng ra sức và thổi ngọn lửa nhiệt huyết đến với toàn thể đoàn viên thanh niên Nhà trường ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt động, từ đó thu hút ngày càng đông đoàn viên thanh niên tham gia, nâng cao cả chất lượng của từng hoạt động chẳng hạn: Hội thi Sinh viên thanh lịch Cấp trường, Hội diễn văn nghệ, các chương trình tình nguyện của tỉnh cũng như của trường, Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh,…. Đặc biệt hiện nay toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên Nhà trường ra sức phấn đấu thi đua học tốt, rèn luyện tốt, xây dựng phong trào mạnh với các hoạt động hưởng ứng các chủ trương của tỉnh Đoàn, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, tham gia sôi nổi các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt tạo những bông hoa tươi thắm nhất để hướng tới kỷ niệm mười năm thành lập trường DNTU. Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng * Trải qua mười năm hình thành và phát triển mặc dù Đoàn thanh niên DNTU đã trải qua những khó khăn, gian khổ nhưng nhờ có sự nhiệt huyết cộng với sự sáng suốt trong phong trào lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn trường,  đến nay đã  phát triển vững mạnh, đó còn  là sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Tỉnh đoàn Đồng Nai, Cấp uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường. Thế hệ Đoàn viên thanh niên DNTU hôm nay và mai sau xin hứa quyết tâm dành hết niềm tin hy vọng và tâm huyết của mình để cống hiến và truyền ngọn lửa thanh niên cho các thể hệ mai sau, góp phần tạo nên một DNTU “Hội nhập – Thân thiện – Phát triển”. Để làm được điều này. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh DNTU xin tri ân sâu sắc nhất đến với Ban chấp hành tỉnh Đoàn Đồng Nai, Cấp uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường, các đơn vị phòng khoa, trung tâm luôn tạo mọi điều kiện để Đoàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân cơ hội này Ban chấp hành Đoàn cũng thay lời cảm ơn và tri ân đến các doanh nghiệp, các đơn vị ngoài trường, các đơn vị kết nghĩa và Hội cựu sinh viên đã luôn đồng hành với Ban chấp hành Đoàn trường, cùng chung vai sát cánh trong từng hoạt động của đoàn trường. Ban thường vụ đoàn trường ra lời kêu gọi đến toàn thể các đơn vị hãy tiếp tục đồng hành với Đoàn thanh niên Nhà trường để cùng nhau xây dựng DNTU “Hội nhập – Thân thiện – Phát triển” để cùng chung tay xây dựng DNTU vững tiến, cung ứng nguồn nhân lực tốt nhất cho cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. Phan Văn Hoàng - Bí thư Đoàn Trường  

Xem chi tiết