Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường