Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được vinh danh tại Hội nghị dầu gạo quốc tế