Sinh viên DNTU Tham gia giao lưu văn hóa tại Đài Loan