Sinh viên DNTU tham gia giao lưu văn hóa tại Đại học BINUS (Inodnesia)