Sinh viên DNTU tham dự chung kết toàn quốc “Kỹ năng quản lý tài chính 2018”