Phóng sự Đài Truyền hình Đồng Nai"DNTU trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên"