Một số khoảng khắc tại giải FIFA Online student cup 2019 do DNTU phối hợp tổ chức