Lễ Khánh Thành "Nhà xưởng thực hành xây dựng" do chính sinh viên DNTU thực hiện