Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp và khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý kinh tế khóa V