Jaykii giao lưu với Sinh viên và Học sinh THPT tại DNTU OPEN DAY 2019