Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương (PAS) - Hàn Quốc giao lưu tại DNTU lần thứ 3