Đông đảo sinh viên nhập học tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2017(Truyền hình Đồng Nai đưa tin)