DNTU với môi trường học tập thân thiện - gần gũi với thiên nhiên