[Clip sinh viên DNTU] dự thi chương trình "DNTU trong tôi" Lớp 7