Chủ tịch Liên đoàn bóng đá các trường Đại học Châu Á (AUFF) thăm và làm việc tại DNTU