Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm tham quan Công ty Yakult

 Sáng ngày 20/8, gần 100 sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm trường Đại học Công nghệ đã có chuyến tham quan công ty Yakult Honsha là công ty tiên phong trong lĩnh vực probiotics và là một trong những công ty hàng đầu ở Nhật Bản, Yakult Việt Nam được thành lập vào ngày 26/06/2006 và bắt đầu kinh doanh vào tháng 08 năm 2007

Xem chi tiết
Giáo dục định hướng cho sinh viên khóa mới

Nhằm thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, nội quy trường học, ngày 4/9 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã bắt đầu triển khai kế hoạch sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên khóa mới

Xem chi tiết
Triển khai công tác đầu năm học

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012-2013 của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, ngày 3/09 tại giảng đường 1 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức họp mặt toàn thể CBCNV trong trường để triển khai công tác năm học 2012 - 2013.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai chính thức được đào tạo Cao đẳng nghề và Cao đẳng ngành Điều dưỡng hệ chính quy

Sau khi xem xét hồ sơ mở ngành của trường, Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh - xã hội và Bộ  Giáo dục & Đào tạo đã về trường kiểm tra cơ sở vật chất của trường, thấy trường đủ điều kiện để mở ngành nên chính thức cấp giấy chứng nhận cho phép trường đào tạo 1 số ngành nghề Các quyết định cụ thể: 1. Đào tạo nghề Ngày 24/8/2012, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã được Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương bình và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 36/2012/CNĐKHĐ-TCDN ngày 24/8/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề 2. Liên thông từ trình độ Trung cấp nghề lên trình độ Cao đẳng, từ trình độ Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học theo Quyết định số 3275/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 3. Đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng chính quy Ngày 23/8/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3276/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đào tạo hệ chính quy trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng.

Xem chi tiết
Sinh viên khoa công nghệ Môi trường tham quan nhà máy nước Thủ Đức

Dự án Nhà máy nước Thủ Đức được xây dựng trên diện tích gồm 0,7ha tại Hóa An, tỉnh Đồng Nai để xây dựng công trình thu và trạm bơm nước thô; 7ha tại Linh Trung, Thủ Đức xây dựng khu xử lý nước và hành lang tuyến ống dài gần 26km từ Thủ Đức về đến cầu Bà Chiêm, huyện Nhà Bè với tổng kinh phí xây dựng hơn 1.700 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Tân sinh viên rộn ràng ngày nhập học

Sáng ngày 20/8, hàng ngàn  sinh viên trúng tuyển kỳ thi Đại học, Cao đằng năm 2012 vào Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã bắt đầu  đến trường làm thủ tục nhập học.

Xem chi tiết
Tổng cục dạy nghề về kiểm tra điều kiện mở ngành đào tạo bậc Cao đẳng nghề tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ngày 14/8 Đoàn thẩm định mở nghề của Tổng cục dạy nghề  đến kiểm tra điều kiện mở 5 ngành bậc Cao đẳng nghề (Công nghệ chế biến Thực phẩm, Công nghệ Ô tô, Công nghệ Thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Kế toán) của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tiếp đón vụ trưởng Bộ GD & ĐT về thăm trường

Ngày 10/9 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai  rất vinh dự được đón đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tới thăm và làm việc với Ban giám hiệu, các trưởng phó đơn vị nhà trường.

Xem chi tiết
Nhật ký mùa hè xanh ngày 9/8/2012

<p style="text-align: justify;" >Một ng&agrave;y mới đến c&aacute;c chiến sỹ lại tiếp tục nhiệm vụ của m&igrave;nh đ&atilde; được Ban chỉ huy ph&acirc;n c&ocirc;ng. C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn cổng, tường v&agrave; tỉa c&acirc;y cho trường mẫu gi&aacute;o T&acirc;n Mai 2.

Xem chi tiết
Chiến dịch mùa hè xanh năm 2012

C&oacute; thể n&oacute;i chiến dịch MHX năm nay mang đậm dấu ấn, bởi lẽ c&oacute; rất nhiều kỷ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n trong những ng&agrave;y đầu. Đến với x&atilde; Phước T&acirc;n, Ấp T&acirc;n Mai 2 c&aacute;c chiến sỹ được B&aacute;c Tiến Trưởng ấp đầy nhiệt t&igrave;nh đ&atilde; bố tr&iacute; chỗ ăn, ở thật chu đ&aacute;o v&agrave; giao nhiệm vụ thật r&otilde; r&agrave;ng

Xem chi tiết
Lớp nghiệp vụ sư phạm lý luận dạy học Đại học

Nhằm n&acirc;ng cao kỹ năng t&acirc;m l&yacute; sư phạm cho c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Sư phạm theo chương tr&igrave;nh chuẩn ho&aacute; của Bộ Gi&aacute;o Dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.

Xem chi tiết
Sinh viên ngành Công nghệ Môi trường thăm quan công ty Đồng Xanh

H&agrave;ng năm Khoa C&ocirc;ng nghệ&nbsp; M&ocirc;i trường thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c buổi thực tập thực tế cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh M&ocirc;i trường&nbsp; nhằm mục đ&iacute;ch cung cấp kiến thức cơ bản nhất trong nghi&ecirc;n cứu thực tế cho sinh vi&ecirc;n, minh họa, bổ sung kiến thức cho c&aacute;c học phần đ&atilde; học, bổ sung kiến thức thực tế về &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, c&ocirc;ng nghệ m&ocirc;i trường v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường&hellip;

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tiếp Công ty Yakult Việt Nam

Ng&agrave;y 3/8 vừa qua, &ocirc;ng Huỳnh Cơ Tấn v&agrave; B&agrave; B&ugrave;i H&agrave; Tuyết Vi đại diện c&ocirc;ng ty Yakult đ&atilde; đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc với trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai, đ&oacute;n tiếp v&agrave; l&agrave;m việc với đo&agrave;n đại diện c&ocirc;ng ty Yakult Việt Nam, về ph&iacute;a Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai c&oacute; ThS. Trần Thanh Đại Ph&oacute; trưởng khoa C&ocirc;ng nghệ c&ugrave;ng với 1 số giảng vi&ecirc;n của trường

Xem chi tiết
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khoá 2009 ngành Công nghệ Thực phẩm

Ng&agrave;y 31/7, khoa C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng đ&atilde; tổ chức Lễ&nbsp;bảo vệ&nbsp;đồ&nbsp;&aacute;n tốt nghiệp&nbsp;cho 80 sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2009. Lễ&nbsp;bảo vệ&nbsp;đồ&nbsp;&aacute;n tốt nghiệp&nbsp;được diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng nghi&ecirc;m t&uacute;c;&nbsp;80 sinh vi&ecirc;n của kh&oacute;a 2009 được sắp xếp th&agrave;nh 4 hội đồng với 4 đề t&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o của sinh vi&ecirc;n

Xem chi tiết
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khoá 2009 ngành Công nghệ Thông tin

Chiều ng&agrave;y 30 &ndash; 7, Khoa C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin đ&atilde; tổ chức lễ bảo vệ đồ &aacute;n tốt nghiệp cho 3 sinh vi&ecirc;n kho&aacute; 2009 ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin với 2 đề t&agrave;i được bảo vệ.

Xem chi tiết
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khoá 2009 ngành Công nghệ Môi trường

S&aacute;ng ng&agrave;y 30 &ndash; 7, Khoa M&ocirc;i trường đ&atilde; tổ chức lễ bảo vệ đồ &aacute;n tốt nghiệp cho 17 sinh vi&ecirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ M&ocirc;i trường kh&oacute;a 2009.

Xem chi tiết
Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm tham quan thực tế tại Công ty AJNOMOTO

&nbsp;Nhằm tạo điều kiện tốt cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ thực phẩm học hỏi v&agrave; tiếp thu kiến thức thực tế về quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ sản xuất, an to&agrave;n vệ sinh lao động

Xem chi tiết
Cố vấn cấp cao Công ty VEDAN đến thăm và làm việc với trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 18/7 vừa qua, &ocirc;ng Nguyễn Vĩnh Lợi cố vấn cấp cao C&ocirc;ng ty VEDAN đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc với trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai. Tiếp đ&oacute;n c&oacute; sự hiện diện của GS &ndash; TS Nguyễn Trọng Đ&agrave;n Hiệu trưởng nh&agrave; trường

Xem chi tiết