Sinh viên khóa mới chính thức học quân sự

Học quân sự là một trong những học phần mà các sinh viên phải hoàn thành ở trường, để đảm bảo cho sinh viên đủ điều kiện ra trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 9/9

Xem chi tiết
Công ty TNHH TM - XD -DV Ngô Gia cơ hội cho sinh viên DNTU thực tập, tuyển dụng và việc làm bán thời gian

CTY TNHH TM - XD - DV Ngô Gia là một cty chuyên cung ứng nguồn nhân lực cho các KCN Tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu… sẽ tiếp nhận các sinh viên DNTU đến các KCN trong và ngoài tỉnh tham quan kiến tập, thực tập.

Xem chi tiết
DNTU ký kết hợp tác với trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, TS Bùi Quang Xuân - Phó hiệu trưởng  trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai - cùng ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc Trung Tâm Kiểm Định & Tư Vấn Xây Dựng Đồng Nai đã tiến hành ký kết hợp tác.

Xem chi tiết
Tân sinh viên rộn ràng ngày nhập học

Sáng ngày 04/9, hàng ngàn  sinh viên trúng tuyển kỳ thi Đại học, Cao đằng năm 2013 vào trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã bắt đầu  đến trường làm thủ tục nhập học.

Xem chi tiết
Họp mặt toàn thể CBCNV, giảng viên triển khai công tác đầu năm học

Sau 1 tháng nghỉ hè ngày 3/9 vừa qua tại giảng đường 1 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã có buổi  gặp mặt toàn thể CBCNV, giảng viên trong trường để tổng kết, nhận xét, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong năm học 2012 vừa qua và triển khai nhiệm vụ của năm học mới 2013 – 2014.

Xem chi tiết
Thẩm định mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh và ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng.

Ngày 22/08 vừa qua, đoàn kiểm tra điều kiện mở ngành đạo tạo Ngôn ngữ Anh và ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng của Đoàn công tác Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 692/QĐ-SGDĐT ngày 13/8/2013 của Giám đốc Sở SGĐT Đồng Nai) đã đến làm việc tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Xem chi tiết
Hội thảo phương pháp học nhóm hiệu quả

Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng cho sinh viên – các sinh viên giao lưu với nhau và có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Theo cách này, sinh viên được tạo cơ hội tự đặt câu hỏi, thảo luận, trình bày quan điểm, và thực hiện học hợp tác.

Xem chi tiết
Lãnh đạo Lotte Mart chia sẻ kinh nghiệm với DNTU

Trong những ngày trời đẹp hiếm hoi vào cuối tháng 7 thường mưa nhiều của miền Nam đặt trưng, đại diện nhà trường đại học Công Nghệ Đồng Nai – Phòng quan hệ doanh nghiệp tiếp chuyện thân mật cùng đại diện tập đoàn Lotte Mart Vietnam về phương thức đào tạo tại nhà trường cũng như chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn vào trong quá trình giảng dạy.

Xem chi tiết
Tập đoàn Merro hợp tác và phát triển cùng DNTU

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Tập đoàn Merro hợp tác và phát triển theo phương châm “DNTU đồng hành cùng Doanh nghiệp” trong  đào tạo, tuyển dụng nhân sự cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường.

Xem chi tiết
Tập đoàn LOTTE MART ưu tiên tuyển dụng sinh viên DNTU

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đồng hành cùng Tập đoàn Siêu thị LOTTE MART trong xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy, thực tập và tuyển dụng sinh viên làm việc trong Hệ thống LOTTE MART.

Xem chi tiết
Sinh viên DNTU hướng đến kỹ năng làm việc và học tập theo nhóm

&nbsp;Việc tổ chức x&acirc;y dựng một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp năng động để th&uacute;c đẩy nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc t&iacute;ch cực, s&aacute;ng tạo, hiệu quả l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c tổ chức ng&agrave;y nay hướng tới. Một trong c&aacute;c kỹ năng để c&oacute; thể x&acirc;y dựng được m&ocirc;i trường l&agrave;m việc như vậy l&agrave; <strong><b >&ldquo;</b><i >Kỹ năng l&agrave;m việc theo nh&oacute;m</i><b >&rdquo;</b></strong>&nbsp;<i > - ph&aacute;t huy khả năng phối hợp tập thể, ph&aacute;t huy tối đa năng lực l&agrave;m việc của mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n.</i>

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ký kết hợp tác cùng Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn PVI

Ngày 26 tháng 7 vừa qua, TS. Bùi Quang Xu&acirc;n đã có bu&ocirc;̉i làm vi&ecirc;̣c chi&ecirc;́n lược cùng T&ocirc;̉ng c&ocirc;ng ty bảo hi&ecirc;̉m Sài Gòn PVI. Trong bu&ocirc;̉i làm vi&ecirc;̣c, TS. Bùi Quang Xu&acirc;n đã cùng &Ocirc;ng L&ecirc; Hữu Thành - T&ocirc;̉ng giám đ&ocirc;́c c&ocirc;ng ty cùng soạn thảo Hợp đ&ocirc;̀ng hợp tác chi&ecirc;́n lược giữa Khoa - Nhà trường và C&ocirc;ng ty.

Xem chi tiết
Học tập và rèn luyện con đường đưa đến lối sống đẹp

Sống đẹp l&agrave; sống c&oacute; mục đ&iacute;ch, c&oacute; ước mơ, l&iacute; tưởng. Sống đẹp l&agrave; sống c&oacute; &yacute; ch&iacute; cầu tiến, biết đứng dậy bằng ch&iacute;nh đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh khi vấp ng&atilde;, biết bền l&ograve;ng v&agrave; dũng cảm vượt qua những thử th&aacute;ch, kh&oacute; khăn để vươn l&ecirc;n, chấp c&aacute;nh cho ước mơ của m&igrave;nh được bay cao, bay xa.

Xem chi tiết
Bóng đá giao hữu giữa trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và trường Cơ điện

Nhằm tăng tinh thần giao lưu, đo&agrave;n kết, c&oacute; cơ hội học hỏi, trao đổi hiểu biết, học tập, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau giữa c&aacute;c trường. Đẩy mạnh phong tr&agrave;o tập luyện thể thao, r&egrave;n luyện th&acirc;n thể giữa c&aacute;c c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n với nhau.

Xem chi tiết
Hội thảo về “Vệ sinh an toàn thực phẩm”

Nhằm hướng đến mục đ&iacute;ch chia sẻ th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh, thực trạng vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm hiện nay. Cũng như, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa c&aacute;c giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n, ng&agrave;y 25/07 tại trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai khoa Thực phẩm đ&atilde; tổ chức hội thảo về &ldquo;Vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm&rdquo;

Xem chi tiết
Thăm và làm việc với cơ sở đông y Hòa Thuận Đường

<em>Với mục đích áp dụng khoa học c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ k&ecirc;́t hợp giữa y học c&ocirc;̉ truy&ecirc;̀n và y học hi&ecirc;̣n đại trong vi&ecirc;̣c khám và chữa b&ecirc;̣nh. TS. Bùi Quang Xu&acirc;n, Phó hi&ecirc;̣u trưởng DNTU đã đ&ecirc;́n tham quan và làm vi&ecirc;̣c tại cơ sở đ&ocirc;ng y H&ograve;a Thuận Đường.</em>

Xem chi tiết
Kỹ năng mềm để giao tiếp có hiệu quả

Giao tiếp trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng th&ocirc;ng thường nếu người n&agrave;o thiếu kỹ năng giao tiếp ứng xử kh&eacute;o l&eacute;o hay kinh nghiệm giao tiếp ứng xử th&igrave; rất run, v&agrave; qu&ecirc;n mất những g&igrave; muốn n&oacute;i, kh&ocirc;ng biết n&oacute;i chuyện về vấn đề g&igrave;. Để giao tiếp hiệu quả, mỗi người luyện tập thường xuy&ecirc;n nhưng kh&ocirc;ng cần luyện tập nhiều, chỉ cần mỗi ng&agrave;y 30 ph&uacute;t giao tiếp với người quen, đồng nghiệp đảm bảo kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ ng&agrave;y một ho&agrave;n thiện.

Xem chi tiết
DNTU đồng hành cùng Tập đoàn Viễn thông Đồng Nai

Trường ĐH C&ocirc;ng Ngh&ecirc;̣ Đ&ocirc;̀ng Nai&nbsp; lu&ocirc;n đặt đào tạo theo y&ecirc;u c&acirc;̀u doanh nghi&ecirc;̣p là phương ch&acirc;m đ&ecirc;̉ sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;́p c&acirc;̣n với thực ti&ecirc;̃n t&ocirc;́t nh&acirc;́t. TS Bùi Quang Xu&acirc;n đã li&ecirc;n k&ecirc;́t cùng T&acirc;̣p đoàn Vi&ecirc;̃n Th&ocirc;ng Đ&ocirc;̀ng Nai đ&ocirc;̀ng hành cùng nhà trường trong vi&ecirc;̣c đào tạo cho sinh vi&ecirc;n các kỹ năng theo nhu c&acirc;̀u doanh nghi&ecirc;̣p.

Xem chi tiết