Thông tin xét tuyển Đại học 2019

10:13 18/02/2019 - lượt xem: 54342

THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2019

Mã trường: DCD

Năm 2019, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển sinh 15 ngành theo hai phương thức độc lập: Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc Gia 2019 và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn. Cụ thể như sau: 

1. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN
 
2. HỒ SƠ XÉT TUYỂN
    - Phiếu đăng ký xét tuyển (có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh hoặc tải xuống tại website: http://ts.dntu.edu.vn);
    - Học bạ photo;
    - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT photo;
    - Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);
    - CMND photo;
    - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: 
    - Đối với thí sinh đã tốt nghiệp: Từ ngày: 02/5/2019
    - Đối với thí sinh THPT: Ngay khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT và học bạ 

4. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
     - Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ  GD&ĐT quy định.
     - Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ lớp 12. Tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; Đối với Khối ngành sức khoẻ (Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng) xét tuyển học sinh có học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên và mức điểm xét tuyển điểm trung bình cộng lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
a/ Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
b/ Xét kết quả học bạ lớp 12: Có 3 cách:
    - Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
    - Đăng ký trực tuyến: http://ts.dntu.edu.vn
    - Đăng ký gửi qua bưu điện: Mẫu phiếu đăng ký tải xuống tại website:http://ts.dntu.edu.vn và gửi hồ sơ xét tuyển về địa chỉ của Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

6THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ
    Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
    Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
    Điện thoại: 02513 998 285 - 02512 612 241
    Hotline: 0986 39 7733 (Thầy Huy)
                 0904 39 7733 (Cô Ánh)
    Email: tuyensinh@dntu.edu.vn
    Facebook: www.facebook.com/dntuedu
    Website: http://www.dntu.edu.vn
 
 
Thông tin xét tuyển đại học 2020 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Thông tin xét tuyển Đại học 2020 Mã trường: DCD Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển sinh 17 ngành theo 2 phương thức: Xét tuyển theo điểm thi THPT 2020 và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn. Cụ thể như sau:  1. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN TT Ngành học Mã số ngành Môn xét tuyển (tổ hợp môn theo khối) 1 Kế toán  7340301 A00: Toán, Lý, Hóa A07: Toán, Sử, Địa A09: Toán, Địa, GDCD D84: Toán, GDCD, Anh 2 Tài chính - Ngân hàng + Tài chính ngân hàng + Tài chính doanh nghiệp 7340201 A00: Toán, Lý, Hóa A07: Toán, Sử, Địa A09: Toán, Địa, GDCD D84: Toán, GDCD, Anh 3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00: Toán, Lý, Hóa A07: Toán, Sử, Địa A09: Toán, Địa, GDCD D84: Toán, GDCD, Anh 4 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00: Toán, Lý, Hóa  A11: Toán, Hóa, GDCD B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Anh 5 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00: Toán, Lý, Hóa  A06: Toán, Hóa, Địa B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Anh 6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00: Toán, Lý, Hóa A06: Toán, Hóa, Địa A11: Toán, Hóa, GDCD C08: Văn, Hóa, Sinh 7 Công nghệ thông tin  + Công nghệ phần mềm + Mạng máy tính 7480201 A00: Toán, Lý, Hóa  A01: Toán, Lý, Anh A04: Toán, Lý, Địa A10: Toán, Lý, GDCD 8 Công nghệ chế tạo máy + Cơ khí chế tạo máy + Cơ điện tử + Công nghệ tự động 7510202 A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh A03: Toán, Lý, Sử A10: Toán, Lý, GDCD 9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh A03: Toán, Lý, Sử A10: Toán, Lý, GDCD 10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử + Công nghệ kỹ thuật điện + Công nghệ kỹ thuật điện tử 7510301 A00: Toán, Lý, Hóa  A01: Toán, Lý, Anh A04: Toán, Lý, Địa A10: Toán, Lý, GDCD 11 Công nghệ kỹ thuật xây dựng + Xây dựng dân dụng và công nghiệp + Xây dựng cầu đường + Quản lý công trình 7510103 A00: Toán, Lý, Hóa  A01: Toán, Lý, Anh A04: Toán, Lý, Địa A10: Toán, Lý, GDCD 12 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00: Toán, Lý, Hóa  A06: Toán, Hóa, Địa B00: Toán, Hóa, Sinh B04: Toán, Sinh, GDCD 13 Điều dưỡng 7720301 A06: Toán, Hóa, Địa B00: Toán, Hóa, Sinh B04: Toán, Sinh, GDCD C08: Văn, Hóa, Sinh 14 Ngôn ngữ Anh  + Tiếng Anh thương mại + Tiếng Anh biên - phiên dịch 7220201 D01: Toán, Văn, Anh D14: Văn, Sử, Anh D15: Văn, Địa, Anh D84: Toán, GDCD, Anh 15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A07: Toán, Sử, Địa A09: Toán, Địa, GDCD  C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDCD 16 Quản trị khách sạn 7810201 A09: Toán, Địa, GDCD D01: Toán, Văn, Anh  D14: Văn, Sử, Anh D84: Toán, GDCD, Anh 17 Đông phương học + Trung Quốc học + Nhật Bản học + Hàn Quốc học 7310608 A07: Toán, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Anh D15: Văn, Địa, Anh      2. HỒ SƠ XÉT TUYỂN     - Phiếu đăng ký xét tuyển (có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh hoặc tải xuống tại website:              http://ts.dntu.edu.vn);     - Học bạ photo;     - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT photo;     - Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);     - CMND photo;     - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:      - Nhận hồ sơ đến 9/2020 4. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN     Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2020     - Điều kiện xét tuyển: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.      - Hồ sơ xét tuyển, gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.     Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học bạ.      - Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 (cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 5. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN a/ Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2020: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo b/ Xét kết quả học bạ lớp 12: Có 4 cách:     - Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai     - Đăng ký trực tuyến: http://ts.dntu.edu.vn     - Đăng ký gửi qua bưu điện: Mẫu phiếu đăng ký tải xuống tại website:http://ts.dntu.edu.vn và gửi hồ sơ xét tuyển về địa chỉ của Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai     - Đăng ký trực tiếp qua số Zalo 0904.397733 6. THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ     Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai     Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai     Điện thoại: 02513 998 285 - 02512 612 241     Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733      Email: tuyensinh@dntu.edu.vn     Facebook: www.facebook.com/dntuedu     Website: http://www.dntu.edu.vn    

Xem chi tiết
Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016

DOWNLOAD MẪU HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2016 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016 MÃ TRƯỜNG: DCD TỔNG CHỈ TIÊU 2600 I. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016 STT TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN Đại học Cao đẳng 1 Xét nghiệm y học D720332 C720332 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 2 Điều dưỡng   C720501 - Toán, Hóa, Sinh(B) 3 Ngôn ngữ Anh + Tiếng Anh thương mại + Tiếng Anh biên - phiên dịch + Giảng dạy tiếng Anh D220201 C220201 - Toán, Văn, Anh(D1) 4 Công nghệ sinh học D420201 C420201 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử + Công nghệ kỹ thuật điện + Công nghệ kỹ thuật điện tử D510301 C510301 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 6 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 C510205 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 7 Công nghệ chế tạo máy + Cơ khí chế tạo máy + Kỹ thuật cơ điện tử D510202 C510202 - Toán, Lý, Hóa (A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 8 Công nghệ thông tin + Công nghệ phần mềm + Mạng máy tính D480201 C480201 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng + Xây dựng dân dụng và công nghiệp + Xây dựng cầu đường D510103 C510103 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 10 Công nghệ kỹ thuật hóa học + Công nghệ hóa dầu + Công nghệ hóa vô cơ + Công nghệ hóa hữu cơ - Polymer D510401 C510401 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 11 Công nghệ thực phẩm D540102 C540102 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 12 Công nghệ kỹ thuật môi trường + Công nghệ môi trường + Quản lý môi trường D510406 C510406 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 13 Kế toán D340301 C340301 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 14 Tài chính - Ngân hàng + Tài chính ngân hàng + Tài chính doanh nghiệp D340201 C340201 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 15 Ngành quản trị + Quản trị kinh doanh - dịch vụ + Quản trị nhà hàng - khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành + Quản trị văn phòng D340103 C340103 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 16 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)   C220113 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Địa, Sử, Văn(C) - Toán, Văn, Anh(D1) II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh là tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy. Trường dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ. Nguồn tuyển sinh: trong cả nước.  Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia a. Tiêu chí và phương pháp xét tuyển - Điều kiện để được xét tuyển: + Tham gia và đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do trường đại học chủ trì. + Điểm thi THPT quốc gia có các môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016. + Điểm ưu tiên (ƯT) theo đối tượng và khu vực (nếu có) - Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán trong tổ hợp môn xét. - Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) + Điểm ưu tiên (nếu có) Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định; - Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu; - Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước. - Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. b. Lịch tuyển sinh: sẽ thông báo đến thí sinh theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo c. Phương thức đăng ký tuyển sinh: hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và quy trình xét tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2016 d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Phương thức 2: Xét tuyển theo hình thức xét điểm học bạ THPT a. Tiêu chí và phương pháp xét tuyển - Điều kiện để được xét tuyển: + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (kể cả học sinh thi tốt nghiệp ở cụm địa phương được tham gia xét điểm theo học bạ) + Điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong 3 năm học THPT đạt từ 6.0 trở lên đối với bậc đại học và 5.5 trở lên đối với bậc cao đẳng. - Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì lấy tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến. Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc đại học ngành Công nghệ thông tin (mã ngành D480201) với nhóm môn xét tuyển là (Toán, Lý, Hóa) thì phải đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển như sau: + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương + Điểm TB môn Toán = (điểm TB Toán năm lớp 10 + điểm TB Toán năm lớp 11+ điểm TB Toán năm lớp 12)/3 ≥ 6 (≥ 5.5 nếu xét tuyển vào bậc cao đẳng) + Điểm TB môn Lý = (điểm TB Lý năm lớp 10 + điểm TB Lý năm lớp 11+ điểm TB Lý năm lớp 12)/3 ≥ 6 (≥ 5.5 nếu xét tuyển vào bậc cao đẳng) + Điểm TB môn Hóa = (điểm TB Hóa năm lớp 10 + điểm TB Hóa năm lớp 11+ điểm TB Hóa năm lớp 12)/3 ≥ 6 (≥ 5.5 nếu xét tuyển vào bậc cao đẳng) Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm TB môn Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)  III. THỜI GIAN XÉT TUYỂN 1. Phương thức 1 (Cho cả bậc đại học và cao đẳng) Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt cách nhau 20 ngày tính từ thời điểm có kết quả xét tốt nghiệp THPT và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kết thúc xét tuyển 31/10/2016. Dự kiến 3 đợt: Đợt 1 từ 05/8 đến 20/8, đợt 2 từ 05/9 đến 20/9, đợt 3 từ 30/9 đến 10/10 (thực hiện cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 2. Phương thức 2 (Cho cả bậc Đại học và Cao đẳng) Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau: - Lịch xét tuyển đợt 1: + Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 05/08/2016 đến 20/08/2016 + Hoàn thiện hồ sơ xong trước 24/08/2016 (đối với các thí sinh đăng ký nhưng chưa nộp đủ các giấy tờ như quy định trên). + Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 25/08/2016 + Nhập học đợt 1: Ngày 10/09/2016 - Lịch xét tuyển đợt 2: + Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 05/09/2016 đến 20/09/2016 + Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 05/11/2016 + Nhập học đợt 2: Ngày 21/11/2016 - Lịch xét tuyển đợt 3: Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho phương thức tuyển sinh riêng thì các đợt tuyển bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện sau ít nhất 20 ngày kể từ khi bắt đầu đợt trước đó; kết thúc tuyển sinh theo thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc xét tuyển trước ngày 31/10/2016 đối với bậc đại học; trước ngày 15/11/2016 đối với bậc cao đẳng. Các đợt xét tuyển (nếu có thay đổi về thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ được cập nhật công bố công khai trên website của Trường.  IV. BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ - Hình thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2,5 năm. Sau khi tốt nghiệp được liên thông lên Đại học theo quy định của BGD&ĐT. Download mẫu hs CĐN ♦ Thời gian xét tuyển và công bố kết quả - Thời gian nộp hồ sơ: đến 25/09/2016. - Công bố kết quả xét tuyển: ngày 16/10/2016.  STT Ngành đào tạo Mã ngành STT Ngành đào tạo Mã ngành 1 Chế biến thực phẩm N540101 3 Công nghệ thông tin N480201 2 Điện công nghiệp N510301 4 Kế toán doanh nghiệp N340301 V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ THÔNG TIN Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061 3 998 285 - 061 2 612 241 - Holine: 0986 397 733(Thầy Huy) Website: www.dntu.edu.vn Mail: tuyensinh@dntu.edu.vn - facebook: facebook.com/dntuedu Lưu ý: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

Xem chi tiết
Thông báo tham gia cuộc thi “Ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai 2019”

Thông báo tham gia cuộc thi “Ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai 2019” thông tin xin liên hệ Viện NC&UDKHCN Địa chỉ: Lầu 2, Trung tâm tích hợp (nhà G) Điện thoại: 0251.625.33.99 E-mail: viennckh@dntu.edu.vn Chi tiết và hồ sơ đăng ký xem tại đây

Xem chi tiết
Thông báo về việc mở lớp thi chứng chỉ Tin học B ngày 22/03/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo mở lớp thi chứng chỉ tin học B với thông tin như sau:  1.   Sinh viên đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi: - Sinh viên vào website sv.dntu.edu.vn. - Đăng nhập theo mã sinh viên và mật khẩu - Click mục Đăng ký HP - Chọn mục Đăng ký học phần - Tại mục “Học phần bắt buộc” click vào tên môn “Thi – Chứng chỉ tin học B” click “Đăng ký” vào lớp mình chọn - Đóng học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng ngoài) 2.   Số lượng đăng ký dự thi: - Số lượng đăng kí dự thi tối đa dành cho Tin B là: 400 thí sinh 3.   Ngày bắt đầu đăng ký: 08/03/2019       Ngày hết hạn đăng ký: 15/03/2019       Ngày hết hạn hủy học phần: 15/03/2019 4.   Ngày hết hạn đóng học phí: 15/03/2019 (Xét tư cách dự thi) 5.   Ngày thi: 22/03/2019 (Ca 1: bắt đầu thi lúc 16h30. Ca 2: bắt đầu thi lúc 18h30) Đề nghị sinh viên theo dõi lịch thi và đi đúng ca thi của mình, sinh viên đi sai ca thi coi như tự ý bỏ thi. Lưu ý: + Sau ngày 15/03/2019 sinh viên chưa đóng học phí sẽ bị cấm thi theo quy định của Nhà trường. + Sinh viên vào website sv.dntu.edu.vn tại mục “Cá nhân” chọn mục “Thông tin cá nhân” kiểm tra lại thông tin (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, lớp). Nếu thông tin sai sinh viên tự điều chỉnh đồng thời liên hệ Bộ phận một cửa Phòng Đào tạo để được xác nhận. Nhà trường sẽ căn cứ thông tin trên website để cấp chứng chỉ, mọi sai sót sinh viên tự chịu trách nhiệm. + Có 2 điều kiện về việc đăng ký dự thi (Điều kiện thứ nhất: số lượng đăng ký dự thi đủ 400 thí sinh thi Tin B. Điều kiện thứ hai: ngày đăng ký không vượt quá ngày 15/03/2019) sinh viên lưu ý đăng ký dự thi sớm để được ưu tiên xếp lịch thi trong đợt này. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P. Trảng Dài, Tp.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại : 02516.28.33.88 Trân trọng./.

Xem chi tiết
Thông báo về việc sử dụng cổng thông tin mới của Trung tâm Thông tin - Thư viện

THÔNG BÁO Về việc sử dụng cổng thông tin mới của Trung tâm Thông tin - Thư viện Từ ngày 16/5/2019 Cổng thông tin mới của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ chính thức đi vào hoạt động. Với nhiều ứng dụng và tính năng mới của Cổng sẽ hỗ trợ tốt nhất cho quá trình sử dụng Thư viện của bạn đọc. Các tính năng của Cổng thông tin bao gồm: Giới thiệu về Thư viện Hướng dẫn sử dụng Thư viện và các dịch vụ Xem tin tức, sự kiện, thông báo Tra cứu tài liệu, tài liệu theo ngành học/môn học, tài liệu DNTU Sử dụng tài liệu điện tử và các Cơ sở dữ liệu Quản lý tài khoản cá nhân của bạn đọc, theo dõi mượn sách, gia hạn tài liệu. Đăng ký sử dụng phòng học nhóm, hội thảo Giới thiệu sách mới và Chương trình Read books together Các đơn vị liên kết (tra cứu liên Thư viện) Tham quan Thư viện bằng công nghệ 3D Kết nối Fanpage Facebook Trung tâm Thông tin - Thư viện Hỗ trợ trực tuyến (Chat với chúng tôi) Với giao diện tìm kiếm tài nguyên thông tin tập trung, tính năng đăng nhập một lần cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác sẽ giúp bạn đọc tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài thư viện dễ dàng cũng như sử dụng thư viện một cách hiệu quả hơn. Xin mời truy cập tại địa chỉ: https://lib.dntu.edu.vn Trung tâm Thông tin - Thư viện

Xem chi tiết
Thông báo xét tuyển nguyện vọng đại học, cao đẳng năm 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016​ MÃ TRƯỜNG: DCD TỔNG CHỈ TIÊU 2600 I. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016 STT TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN Đại học Cao đẳng 1 Xét nghiệm y học D720332 C720332 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 2 Điều dưỡng   C720501 - Toán, Hóa, Sinh(B) 3 Ngôn ngữ Anh + Tiếng Anh thương mại + Tiếng Anh biên - phiên dịch + Giảng dạy tiếng Anh D220201 C220201 - Toán, Văn, Anh(D1) 4 Công nghệ sinh học D420201 C420201 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử + Công nghệ kỹ thuật điện + Công nghệ kỹ thuật điện tử D510301 C510301 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 6 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 C510205 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 7 Công nghệ chế tạo máy + Cơ khí chế tạo máy + Kỹ thuật cơ điện tử D510202 C510202 - Toán, Lý, Hóa (A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 8 Công nghệ thông tin + Công nghệ phần mềm + Mạng máy tính D480201 C480201 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng + Xây dựng dân dụng và công nghiệp + Xây dựng cầu đường D510103 C510103 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 10 Công nghệ kỹ thuật hóa học + Công nghệ hóa dầu + Công nghệ hóa vô cơ + Công nghệ hóa hữu cơ - Polymer D510401 C510401 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 11 Công nghệ thực phẩm D540102 C540102 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 12 Công nghệ kỹ thuật môi trường + Công nghệ môi trường + Quản lý môi trường D510406 C510406 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Hóa, Sinh(B) 13 Kế toán D340301 C340301 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 14 Tài chính - Ngân hàng + Tài chính ngân hàng + Tài chính doanh nghiệp D340201 C340201 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 15 Ngành quản trị + Quản trị kinh doanh - dịch vụ + Quản trị nhà hàng - khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành + Quản trị văn phòng D340103 C340103 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Toán, Văn, Anh(D1) 16 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)   C220113 - Toán, Lý, Hóa(A) - Toán, Lý, Anh(A1) - Địa, Sử, Văn(C) - Toán, Văn, Anh(D1) II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh là tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy. Trường dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ. Nguồn tuyển sinh: trong cả nước. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia a. Tiêu chí và phương pháp xét tuyển - Điều kiện để được xét tuyển: + Tham gia và đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do trường đại học chủ trì. + Điểm thi THPT quốc gia có các môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016. ​+ Điểm ưu tiên (ƯT) theo đối tượng và khu vực (nếu có) - Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán trong tổ hợp môn xét. - Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) + Điểm ưu tiên (nếu có) Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định; - Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu; - Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. b. Lịch tuyển sinh: sẽ thông báo đến thí sinh theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo c. Phương thức đăng ký tuyển sinh: hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và quy trình xét tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2016 d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Phương thức 2: Xét tuyển theo hình thức xét điểm học bạ THPT​ a. Tiêu chí và phương thức xét tuyển - Điều kiện để được xét tuyển: + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (kể cả học sinh thi tốt nghiệp ở cụm địa phương được tham gia xét điểm theo học bạ) + Điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong 3 năm học THPT đạt từ 6.0 trở lên đối với bậc đại học và tốt nghiệp THPT đối với bậc cao đẳng. b. Phương thức xét xét tuyển: - Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì lấy tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến. Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc đại học ngành Công nghệ thông tin (mã ngành D480201) với nhóm môn xét tuyển là (Toán, Lý, Hóa) thì phải đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển như sau: + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương + Điểm TB môn Toán = (điểm TB Toán năm lớp 10 + điểm TB Toán năm lớp 11+ điểm TB Toán năm lớp 12)/3 ≥ 6 + Điểm TB môn Lý = (điểm TB Lý năm lớp 10 + điểm TB Lý năm lớp 11+ điểm TB Lý năm lớp 12)/3 ≥ 6 + Điểm TB môn Hóa = (điểm TB Hóa năm lớp 10 + điểm TB Hóa năm lớp 11+ điểm TB Hóa năm lớp 12)/3 ≥ 6 Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm TB môn Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có) Đối với xét tuyển vào bậc cao đẳng điều kiện là tốt nghiệp THPT và xét tổng điểm các môn của tổ hợp môn theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu. c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển - Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; - Bản photo công chứng học bạ THPT; - Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; - 04 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng; - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); - 02 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ liên lạc.  III. THỜI GIAN XÉT TUYỂN 1. Phương thức 1 (Cho cả bậc đại học và cao đẳng) Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo, được công bố trên website của trường. 2. Phương thức 2 (Xét học bạ cho cả bậc Đại học và Cao đẳng) Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau: Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển và nhận hồ sơ theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước: nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ từ tháng 05 năm 2016. Các đợt xét tuyển được công bố công khai trên website của Trường.  IV. BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ - Hình thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2,5 năm. Sau khi tốt nghiệp được liên thông lên Đại học theo quy định của BGD&ĐT.  Download mẫu hồ sơ CĐN ◊ Thời gian xét tuyển và công bố kết quả - Thời gian nộp hồ sơ: đến 25/09/2016. - Công bố kết quả xét tuyển: ngày 16/10/2016.  STT Ngành đào tạo Mã ngành STT Ngành đào tạo Mã ngành 1 Chế biến thực phẩm N540101 3 Công nghệ thông tin N480201 2 Điện công nghiệp N510301 4 Kế toán doanh nghiệp N340301 V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ THÔNG TIN Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061 3 998 285 - 061 2 612 241 - Holine: 0986 397 733(Thầy Huy) Website:www.dntu.edu.vn Mail:tuyensinh@dntu.edu.vn - facebook: facebook.com/dntuedu Lưu ý: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

Xem chi tiết