Thông báo về việc mở lớp thi chứng chỉ Tin học B ngày 22/03/2019

08:15 06/03/2019 - lượt xem: 1313

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo mở lớp thi chứng chỉ tin học B với thông tin như sau:

 1.   Sinh viên đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi:

- Sinh viên vào website sv.dntu.edu.vn.

- Đăng nhập theo mã sinh viên và mật khẩu

- Click mục Đăng ký HP

- Chọn mục Đăng ký học phần

- Tại mục “Học phần bắt buộc” click vào tên môn “Thi – Chứng chỉ tin học B” click “Đăng ký” vào lớp mình chọn

- Đóng học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng ngoài)

2.   Số lượng đăng ký dự thi:

- Số lượng đăng kí dự thi tối đa dành cho Tin B là: 400 thí sinh

3.   Ngày bắt đầu đăng ký: 08/03/2019

      Ngày hết hạn đăng ký: 15/03/2019

      Ngày hết hạn hủy học phần: 15/03/2019

4.   Ngày hết hạn đóng học phí: 15/03/2019 (Xét tư cách dự thi)

5.   Ngày thi: 22/03/2019

(Ca 1: bắt đầu thi lúc 16h30. Ca 2: bắt đầu thi lúc 18h30)

Đề nghị sinh viên theo dõi lịch thi và đi đúng ca thi của mình, sinh viên đi sai ca thi coi như tự ý bỏ thi.

Lưu ý:

Sau ngày 15/03/2019 sinh viên chưa đóng học phí sẽ bị cấm thi theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên vào website sv.dntu.edu.vn tại mục “Cá nhân” chọn mục “Thông tin cá nhân” kiểm tra lại thông tin (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, lớp). Nếu thông tin sai sinh viên tự điều chỉnh đồng thời liên hệ Bộ phận một cửa Phòng Đào tạo để được xác nhận. Nhà trường sẽ căn cứ thông tin trên website để cấp chứng chỉ, mọi sai sót sinh viên tự chịu trách nhiệm.

+ Có 2 điều kiện về việc đăng ký dự thi (Điều kiện thứ nhất: số lượng đăng ký dự thi đủ 400 thí sinh thi Tin B. Điều kiện thứ hai: ngày đăng ký không vượt quá ngày 15/03/2019) sinh viên lưu ý đăng ký dự thi sớm để được ưu tiên xếp lịch thi trong đợt này.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P. Trảng Dài, Tp.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 02516.28.33.88

Trân trọng./.

Thông báo về lịch thi tin học tại cơ sở Nhơn Trạch ngày 05/10/2014

Trung tâm tin học thông báo lịch thi Chứng chỉ B tin học tại cơ sở Nhơn Trạch ngày 05/10/2014. Kỳ thi chứng chỉ này chỉ dành cho SV học tại cơ sở Nhơn Trạch. SV liên lạc với phụ trách tại cơ sở lấy phiếu dự thi và làm theo hướng dẫn. Phòng thi, ca thi SV tự xem trước ngày thi 1 ngày trên website: http://ttth.dntu.edu.vn  (tự nhập mã SV ở phần xem lịch thi).

Xem chi tiết
Thông báo về việc mở lớp học và thi chứng chỉ tin học A, B

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 09/2015. Trung tâm Tin học Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo mở các lớp học tin ngoại khóa và kỳ thi chứng chỉ Tin học A, B với nội dung sau:  1. Đăng ký học và đóng học phí: - Sinh viên vào website http://daotao.dntu.edu.vn  đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện. - Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính - Lịch học: Xem trên Website phòng Đào tạo như môn học chính khóa. - Thời gian học: từ 01/06/2015 đến 30/07/2015. (sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký học, nếu sinh viên chưa đóng lệ phí sẽ bị hủy khỏi lớp học và phải đăng ký học lại vào đợt sau)  2. Đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi: - Sinh viên vào website http://daotao.dntu.edu.vn   đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện sau đó chọn lớp Thi chứng chỉ tin học A hoặc B. Sinh viên đóng lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch - Tài chính và phải mang biên lai đóng tiền và 02 hình 3x4 (áo sơ mi) đến Văn phòng Trung tâm Tin học – Khoa CNTT (tầng trệt Thư viện - DNTU) để hoàn tất việc đăng ký dự thi. (đây là điều kiện bắt buộc) - Số lượng đăng ký dự thi tối đa cho đợt này là:400 thí sinh Tin học B, 50 thí sinh Tin học A - Thời gian hết hạn đăng ký thi: Từ 22/07/2015. - Ngày thi dự kiến: 01/08/2015. - Lịch thi: Xem trên Website phòng Đào tạo như lịch thi học phần chính khóa hoặc trên website Trung tâm tin học – Khoa CNTT. Lưu ý:   +    Có 2 điều kiện về việc đăng ký số lượng dự thi và ngày hết hạn đăng ký dự thi (22/07/2015), điều kiện nào đến trước thì thực hiện trước (có nghĩa là thời gian đăng ký dự thi có thể kết thúc sớm hơn khi số lượng sinh viên đăng ký đủ 400 Sinh viên đối với Tin học B; tương tự cho đăng ký thi tin A là 50 thí sinh) sinh viên lưu ý đăng ký dự thi sớm để được ưu tiên xếp lịch thi trong đợt này.  Sinh viên nào không đăng ký được lịch học hoặc lịch thi phần vui lòng liên hệ Trung tâm Tin học - Khoa CNTT để giải quyết.                                                                                                         Trung tâm Tin học - DNTU    

Xem chi tiết
Thông báo về việc dự lễ tốt nghiệp năm 2013

Nội dung chi tiết xem fie đính kèm: dang_ky_du_le_tot_nghiep_nam_2013.doc

Xem chi tiết
Thông báo về việc mở lớp ôn chứng chỉ tiếng Anh đợt thi ngày 16/08/2015

Để đáp ứng nhu cầu cho sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 09/2015, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo mở các lớp học ôn ngoại khóa và kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh với nội dung sau:  1. Đăng ký học và đóng học phí:  - Sinh viên vào website http://daotao.dntu.edu.vn  đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện.  - Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính - Lịch học: Xem trên Website phòng Đào tạo như môn học chính khóa. - Đăng ký học ôn: từ 25/06/2015 đến 10/07/2015  - Thời gian học: từ 10/07/2015 đến 10/08/2015 (sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký học, nếu sinh viên chưa đóng lệ phí sẽ bị hủy khỏi lớp học và phải đăng ký học lại vào đợt sau)  2. Đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi:  - Sinh viên vào website http://daotao.dntu.edu.vn  đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện sau đó chọn lớp Tiếng Anh chuẩn đầu ra – học phần ôn thi    Tiếng Anh chuẩn đầu ra – học phần thi  Sinh viên đóng lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thời gian hết hạn đăng ký thi: 06/08/2015. - Ngày thi dự kiến: 16/08/2015.  Lưu ý:   +        Sinh viên nào không đăng ký được lịch học hoặc lịch thi phần vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ để giải quyết.                                                                                             Trung tâm Ngoại ngữ - DNTU  

Xem chi tiết
Thông báo về việc mở lớp ôn chứng chỉ tiếng Anh đợt thi ngày 18/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo mở các lớp học ôn ngoại khóa và kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh với nội dung sau:  1. Đăng ký học và đóng học phí ôn thi 600.000đ   - Sinh viên vào website   http://daotao.dntu.edu.vn              đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện, sau đó chọn lớp: Tiếng Anh chuẩn đầu ra – học phần ôn thi   - Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính. - Lịch học: Xem trên Website phòng Đào tạo như môn học chính khóa. - Đăng ký học ôn: từ 26/08/2015 đến 07/09/2015 - Thời gian học: từ 07/09/2015 đến 10/10/2015 (sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký học, sinh viên chưa đóng lệ phí sẽ bị hủy tên khỏi danh sách lớp học và phải đăng ký học lại vào đợt sau).  2. Đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi 400.000đ   - Sinh viên vào website   http://daotao.dntu.edu.vn   đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện, sau đó chọn: Tiếng Anh chuẩn đầu ra – học phần thi   - Sinh viên đóng lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch - Tài chính. - Thời gian hết hạn đăng ký thi: 10/10/2015  - Ngày thi dự kiến: chủ nhật 18/10/2015  Lưu ý:    + Sinh viên nào không đăng ký được lịch học hoặc lịch thi, vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ để giải quyết.        + Không miễn phí ôn thi cho các đợt thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra. K

Xem chi tiết
Thư mời về việc tham dự “Khóa tập huấn Kỹ năng truyền thông thương mại và Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động Marketing Doanh nghiệp” 2015

Để tạo điều kiện nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với mô hình các doanh nghiệp. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp cùng với Viện Đào tạo Doanh nhân Việt tổ chức tổ chức “Khóa tập huấn Kỹ năng truyền thông thương mại và Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động Marketing Doanh nghiệp” cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  THƯ MỜI Kính gửi: Ban lãnh đạo các Doanh nghiệp. 1. Đối tượng tham dự: Các chủ Doanh nghiệp, các cán bộ quản lý các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2. Thời gian: Ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2015. Sáng :7h30- 11h30 Chiều: 13h30-16h30 3. Địa điểm: Phòng họp 03 – Trung tâm Thư viện (Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) 4. Nội dung chương trình đào tạo: Chuyên đề 01: Kỹ năng và vai trò của một người quản lý cấp trung Chuyên đề 02: Những yếu tố quan trọng để hinh thành tư duy và kỹ năng cho người lãnh đạo. Chuyên đề 03: Kỹ năng xây dựng truyền thông phát triển thương hiệu Chuyên đề 04: Tầm quan trọng của thương mại điện tử trong Doanh nghiệp và ứng dụng TMĐT phát triển thương hiệu, marketing cho Doanh nghiệp  Kiểm tra cuối khóa 5. Giảng viên: Ông Nguyễn Thanh Bình Giảng viên cao cấp của tổ chức Quốc Tế ILO Chuyên gia tư vấn giải pháp phát triển Doanh nghiệp Giám đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên  Ông Nguyễn Xuân Diệu CTHĐQT Viện đào tạo Doanh nhân Việt Giảng viên CEFE của tổ chức GTZ  Chuyên gia tư vấn giải pháp Marketing online và bán hàng cho Doanh 6. Cấp giấy chứng nhận: Do Viện Đào tạo Doanh nhân Việt Ngoại cấp ( học viên đăng ký mang theo 02 hình 3x4) 7. Kinh phí: Học viên học miễn phí (Bao gồm tài liệu, giáo trình…) Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trân trọng kính mời Doanh nghiệp cử đại diện đến tham gia “Khóa tập huấn Quản trị Doanh nghiệp”. Mẫu đăng ký vui lòng tải tại đây Mọi thông tin trao đổi vui lòng liên lạc: Thầy Vũ Vi Minh Quân -  Chuyên viên Phòng Quan hệ Doanh nghiệp. Điện thoại: 0937.512.869 or 0616.252.899 Email: vuviminhquan@dntu.edu.vn Trân trọng ! KT. HIỆU TRƯỞNG   PHÓ HIỆU TRƯỞNG  (Đã ký)             TS. Đoàn Mạnh Quỳnh

Xem chi tiết
Trung Tâm Tin học thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Tin học A - B ngày 28/03/2015

Trung Tâm Tin học thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Tin học A - B ngày 28/03/2015 - Đóng phí thi: từ 09/03/2015 đến 20/03/2015. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính - Đăng ký thi: từ 10/03/2015 đến 20/03/2015. Địa điểm: VP.Trung tâm tin học (thuộc VP.Khoa Công nghệ thông tin - Phòng họp nhóm 7 - TT Thư viện) - Ngày thi: Thứ bảy - Ngày 28/03/2015 Thời gian đăng ký dự thi sẽ dừng lại trước thời hạn khi đủ số lượng sinh viên.

Xem chi tiết