Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 
1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
 
Tên chính thức:  Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
 
Tên tiếng Anh: Dong Nai Technology University 
 
Tên viết tắt: Tiếng Việt: ĐH CNĐN, Tiếng Anh: DNTU
 
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai có trụ sở tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
Với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tuyển sinh và đào tạo 16 ngành bậc Đại học, 02 ngành bậc Thạc sĩ. Số sinh viên được tăng cả về số lượng cũng như chất lượng hàng năm, tỉ lệ sinh viên có việc làm khi ra Trường đạt 93%. Những con số đó phản ánh trung thực hiệu quả và năng lực đào tạo của Trường.
 
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đặt trụ sở tại thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.
 
Địa chỉ: Số 206, Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
 
Điện thoại: 0251.3996 473            - Fax: 0251.3996 915 
 
Website: www.dntu.edu.vn            - Email: info@dntu.edu.vn
 
2. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ

     Ông Phan Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường

     Bà Võ Thị Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

     Bà Phan Võ Quỳnh Như - Thành viên Hội đồng Trường

     Bà Phan Võ Hoài An - Thành viên Hội đồng Trường

3. BAN GIÁM HIỆU

TS. Đoàn Mạnh Quỳnh - Hiệu trưởng    

TS. Trần Đức Thuận - Phó Hiệu trưởng    

NCS. Phan Võ Quỳnh Như - Phó Hiệu trưởng