Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế khóa 2 năm 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 02 ngày 07 - 08/9/2019, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế khóa 2 năm 2019
Trải qua hai năm học tập và nghiên cứu dưới mái trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, ngày 07/9/2019, các học viên cao học ngành Quản lý Kinh tế khóa 2 đã tiến hành bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các PGS, TS đầu ngành là các thành viên hội đồng chấm luận văn, Đại diện Ban lãnh đạo Nhà trường có sự tham dự của TS. Đoàn Mạnh Quỳnh – Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Bùi Trung Hưng – Trưởng phòng Sau Đại học. Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ bao gồm:
+ Hội đồng 1:
PGS.TS Nguyễn Duy Thục - Chủ tịch Hội đồng
TS.  Hoàng Văn Long - Phản biện 1
TS.  Phạm Văn Chững - Phản biện 2
TS.  Trần Đức Thuận - Ủy viên
TS.  Hồ Viết Chiến - Thư kí
+ Hội đồng 2:
PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng
TS.  Trần Độc Lập - Phản biện 1
TS.  Vòng Thình Nam - Phản biện 2
TS.  Ngọ Văn Duy - Ủy viên
TS.  Hồ Viết Chiến - Thư kí
+ Hội đồng 3:
PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng
TS.  Vòng Thình Nam - Phản biện 1
TS.  Trần Độc Lập - Phản biện 2
TS.  Ngọ Văn Duy - Ủy viên
TS.  Vũ Thịnh Trường - Thư kí
+ Hội đồng 4:
PGS.TS Nguyễn Duy Thục - Chủ tịch Hội đồng
TS.  Phạm Văn Chững - Phản biện 1
TS.  Hoàng Văn Long - Phản biện 2
TS.  Trần Đức Thuận - Ủy viên
TS.  Hồ Viết Chiến - Thư kí

Luận văn tốt nghiệp cao học là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Trên tinh thần khoa học, khách quan và công tâm, Hội đồng đánh giá và kết luận 39 học viên ngành Quản lý Kinh tế đã bảo vệ thành công luận văn, xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ.

Thành công của buổi Lễ bảo vệ luận văn có ý nghĩa quan trọng, khẳng định uy tín của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ:

- Nguyễn Hoàng Dũng - Phòng Truyền thông

DNTU, 12/09/2019 15:38:34