Ban lãnh đạo
Hội đồng trường

TS. Phan Ngọc Sơn
TS. Phan Ngọc Sơn
Chủ tịch
Cô Võ Thị Thanh Hoa
Cô Võ Thị Thanh Hoa
Phó Chủ tịch
TS. Đoàn Mạnh Quỳnh
TS. Đoàn Mạnh Quỳnh
Hiệu trưởng
NCS. Phan Võ Quỳnh Như
NCS. Phan Võ Quỳnh Như
Phó hiệu trưởng
TS. Nguyễn Thúy Lan Chi
TS. Nguyễn Thúy Lan Chi
Phó hiệu trưởng
Lãnh đạo khoa

NCS. Nguyễn Thành Công
NCS. Nguyễn Thành Công
Phụ trách Khoa
TS. Lê Ngọc Dùng
TS. Lê Ngọc Dùng
Trưởng Khoa
NCS. Trần Thị Kim Phượng
NCS. Trần Thị Kim Phượng
Phụ trách Khoa
TS. Nguyễn Di Khánh
TS. Nguyễn Di Khánh
Trưởng Khoa
NCS. Phạm Thị Mộng Hằng
NCS. Phạm Thị Mộng Hằng
Phụ trách Khoa
TS. Lưu Hồng Quân
TS. Lưu Hồng Quân
Phụ trách Khoa
TS. Tăng Trí Hùng
TS. Tăng Trí Hùng
Trưởng Khoa
ThS. Huỳnh Như Yến Nhi
ThS. Huỳnh Như Yến Nhi
Phụ trách Khoa

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: tuyensinh@dntu.edu.vn