Các ngành đào tạo

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Trình độ

1

Quản lý kinh tế

Th.S

2

Công nghệ Thực phẩm

ĐH

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

ĐH

4

Kế toán

ĐH

5

Tài chính ngân hàng

ĐH

6

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

ĐH

7

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

ĐH

8

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

ĐH

9

Công nghệ Thông tin

ĐH

10

Ngôn ngữ Anh

ĐH

11

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

ĐH

12

Công nghệ Hóa học

ĐH

13

Xét nghiệm y học

ĐH

14

Công nghệ Chế tạo máy

ĐH

15

Quản trị kinh doanh

ĐH

16

Điều Dưỡng

ĐH

 
DNTU, 01/07/2015 09:38:55

NỘI DUNG

Chia sẻ