Tham quan trực tuyến Đại học Công nghệ Đồng Nai bằng công nghệ 360 độ

Nhằm giới thiệu đến Quý phụ huynh, học sinh và đối tác của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai về toàn cảnh cơ sở vật chất, môi trường sinh hoạt. DNTU giới thiệu công nghệ "Virtual tour" - tham quan toàn cảnh DNTU Campus.

LINK THAM QUAN TRỰC TUYẾN : https://360campus.dntu.edu.vn/

 

Một số hình ảnh thực tế của công nghệ 360 độ

NỘI DUNG

  • Tham quan trực tuyến Đại học Công nghệ Đồng Nai bằng công nghệ 360 độ
Chia sẻ