Giới thiệu

Hội đồng quản trị (Board of Trustees)

DONG NAI TECHNOLOGY UNIVERSITY

Giới thiệu (Introduction)

Hội đồng quản trị (Board of Trustees)

Bà Võ Thị Thanh Hoa

Chủ tịch HĐQT

Mrs. Võ Thị Thanh Hoa
Chairwoman of the Board

Ông Phan Ngọc Sơn

Hiệu trưởng

Dr. Phan Ngọc Sơn
President

Bà Phan Võ Quỳnh Như

Uỷ viên

Ms. Phan Võ Quỳnh Như
Member of the Board 

Bà Phan Võ Hoài An

Uỷ viên

Ms. Phan Võ Hoài An
Member of the Board

Xem thêm (Read more)

Kết nối  (Related pages)

Khoa (Faculties)

Phòng ban (Offices and Departments)

Trung tâm (Centers)

Đoàn thể (Unions)

Nhân viên (For DNTU Staffs)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 996 473 - Fax: 02513 996 915 - Email: info@dntu.edu.vn

DNTU, 01/07/2015 09:24:34