Lễ Khánh Thành "Nhà xưởng thực hành xây dựng" do chính sinh viên DNTU thực hiện

DNTU, 27/12/2017 14:07:53
Chia sẻ