Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế

Sáng ngày 03/01/2019, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế. Tham dự buổi lễ gồm 3 Hội đồng. Trong đó Hội Đồng I, Hội đồng II gồm 7 thành viên và Hội Đồng III gồm 9 thành viên cùng các học viên đang theo học trình độ thạc sĩ.

TS. Phan Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp hội đồng

PGS.TS. Bùi Trung Hưng thông qua các quyết định và quy trình bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Tại buổi báo cáo các học viên đã trình bày rất nhiều đề tài và các đề tài này đều mang tính ứng dụng cao, liên quan tới ngành học và nhu cầu việc làm hiện nay.

Sau khi nghe phần trình bày về kết quả nghiên cứu, Hội đồng đánh giá tiến hành thảo luận, phản biện và đóng góp ý kiến cho từng bài báo cáo. Bên cạnh việc chỉ ra những mặt hạn chế trong những bài nghiên cứu, Hội đồng cũng đánh giá cao những báo cáo có hình ảnh minh họa rõ ràng, logic và có tính mới lạ nhưng không xa rời thực tiễn.

Qua đó có thể thấy, công tác đào tạo Sau đại học giữ một vai trò quan trọng và mật thiết trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đồng thời, đây cũng là điểm mới của nhà trường nhằm khẳng định được khả năng, uy tín, trách nhiệm trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cho nhà trường nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Buổi báo cáo khóa luận sẽ còn được diễn ra trong ngày 04, và kết thúc trong ngày 06/1/2019.

Ngọc Bích - CTV Truyền thông

 

DNTU, 05/01/2019 08:46:18