Tin tức

Tập huấn Digital Marketing

Nhằm đưa các hoạt động và thông tin của các đơn vị đến với học sinh, sinh viên và cộng đồng. Chương trình tập huấn Digital Marketing diễn ra trong 2 ngày, ngày 20 - 21/9/2018 tại Phòng họp 3 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, thành phần gồm có Trưởng phó các đơn vị và nhân sự phụ trách truyền thông của đơn vị, cùng sinh viên CTV.

Đến với buổi tập huấn Ông Lê Bá Nam – Giám đốc công ty Truyền thông kết nối ý tưởng, và Ông Thái Phúc Gia Hưng – Phó Giám đốc hướng dẫn cách thức hoạt động của các công cụ cũng như phương pháp đạt hiệu quả tối ưu của những bài viết, sản phẩm và cách tiếp cận đối tượng … thông qua Google, mạng xã hội, youtube…

Tại buổi tập huấn, các đơn vị có cơ hội thực hành theo nhu cầu, ngành đào tạo của đơn vị. Sau buổi tập huấn các đơn vị đã có khái niệm và định hướng phát triển truyền thông của đơn vị mình.

 

Công tác tập huấn truyền thông là  công tác thường niên của Phòng Truyền thông, ngoài mục đích giúp các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông.  Mỗi năm Phòng tổ chức các nội dung khác nhau dành cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai như  các buổi nói chuyện theo chuyên đề về các vấn đề truyền thông hiện nay, cách giải quyết... hoặc đơn giản là tập huấn các cách ứng xử văn minh trong trường học và xã hội…

Lê Trần Tâm Thi – Phòng Truyền thông
 

DNTU, 21/09/2018 11:24:50