Tin tức

Thông báo về Lễ tốt nghiệp ngày 03 tháng 10 năm 2021

Để bảo đảm quyền lợi của sinh viên và học viên cao học tốt nghiệp đúng hạn, Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp vào ngày 03/10/2021 thông qua hình thức trực tuyến trong tình hình dịch bệnh covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhà trường sẽ tổ chức phát trang phục, trao bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm tại Trường (Nhà trường sẽ có thông báo sau).

Chi tiết xem tại bảng tin của trang https://sv.dntu.edu.vn

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 10/09/2021 10:23:07