Tin tức

Thông báo về việc không tăng học phí năm học 2021-2022

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn xã hội, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đồng hành chia sẻ khó khăn chung. Do đó, năm học 2021-2022 Nhà trường sẽ không tăng học phí (10%/năm theo kế hoạch), giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2020-2021, cụ thể xem thông tin tại trang sv.dntu.edu.vn

DNTU, 18/07/2021 08:41:47