Tin tức

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai họp trực tuyến với Công ty TPS SOFTWARE

Tiếp tục thực hiên chủ trương của Hội đồng trường về việc đẩy mạnh và tăng cường hỗ trợ các hoạt động đào tạo, liên kết doanh nghiệp…đảm bảo các hoạt động diễn ra trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Vào ngày 25/5/2021, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã họp trực tuyến với công ty TPS SOFTWARE về các nội dung: ra soát tiến độ hợp tác làm việc, kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên, các hoạt động liên hết hợp tác cho ngành CNTT…

Tham dự trong buổi họp trực tuyến, phía bên DNTU gồm có: TS. Trần Đức Thuận  - Phó Hiệu trưởng, ThS. Phan Mạnh Thường – Phó Trưởng khoa Công nghệ, ThS. Nguyễn Đình Thuật – Trưởng phòng QHDN & PTKN, ThS. Vũ Vi Minh Quân – Phó Trưởng phòng QHDN & PTKN, CN. Nguyễn Thanh Sang – Chuyên viên phòng QHDN & PTKN.

Về phía Công ty TPS SOFTWARE có sự tham dự: Bà Linh Trần – Tech Recruiter, HR Officer, Bà Thu Trang – HR Officer.

02 bên đã tiến hành trao đổi về các mục đích đưa inter ship về các cơ hội thực tập hưởng lương và trao dồi kinh nghiệm làm việc, tác phong trong công việc cho các sinh viên đang theo học ngành CNTT của Nhà trường…Ngoài ra, 02 bên tạo các liên kết bền vững, chia sẻ những khó khăn và các quyền lợi để cùng hướng đến mục đích sinh viên được làm việc tại Công ty và DNTU có nguồn lực cung cấp.

Buổi làm việc hướng đến các mục tiệu “hiện thực hóa” những ước mơ của sinh viên, tạo điều kiện đầy đủ nhất để sinh viên DNTU hoàn thiện bản thân bước ra xã hội.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 27/05/2021 10:48:24