Tin tức

DNTU: Hội thảo khoa học cấp trường "Tích hợp kỹ năng vào giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO" năm 2021

Nhằm để có thêm kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động giảng dạy, xây dựng đề cương, đánh giá các học phần, thực hiện các thảo luận về kinh nghiệm giảng dạy tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ, xây dựng chuẩn đầu ra học phần, triển khai hoạt động đào tạo giảng viên có kỹ năng giảng dạy tích hợp, triển khai các hoạt động giảng dạy tích hợp, xây dựng các phương pháp đánh giá; chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động giạng dạy tích hợp và trong việc phân bổ các chuẩn đầu ra về kỹ năng.

Ngày 28/4/2021, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức hội thảo Khoa học cấp trường “Tích hợp kỹ năng vào giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO” năm 2021.

Phát biểu mở đầu buổi hội thảo TS. Trần Đức Thuận – Phó hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đổi mới chương trình giảng dạy, Nhà trường luôn nghiên cứu, nỗ lực để xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành của trường phù hợp theo định hướng ứng dụng thực tiễn, có chất lượng và có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội, theo kịp với nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp.

 TS. Trần Đức Thuận – Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội thảo

Triển khai các phiên làm việc, hội thảo đã chọn ra 5 tham luận tham gia báo cáo trực tiếp.

Báo cáo tham luận 1: Tích hợp kỹ năng vào giảng dạy môn học Tin học đại cương trong Công nghệ thông tin theo cách tiếp cận CDIO (ThS. Nguyễn Văn Quyết trình bày)

Báo cáo tham luận 2: Vận dụng phương pháp tiếp cận CDIO theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong thiết kế bài giảng môn Thực hành Kế toán P1 tại DNTU (ThS. Trần Thị Huyên trình bày)

Báo cáo tham luận 3: Phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO (ThS. Nguyễn Hồng Ánh và ThS. Nguyễn Hải Đăng trình bày)

Báo cáo tham luận 4: Thực trạng và giải pháp giảng dạy và học kỹ năng nói bộ môn Tiếng anh tổng quát tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (ThS. Nguyễn Thị Loan trình bày)

Báo cáo tham luận 5: Nâng cao hiệu quả giảng dạy tích hợp trong đào tạo Đại học theo định hướng CDIO: Trường hợp nghiên cứu ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (ThS. Nguyễn Thị Minh Thương trình bày)

Bên cạnh các tham luận trình bày, trong hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: một số kỹ năng, nguyên tắc giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, khả năng tích hợp các kỹ năng vào các học phần nhằm phát triển tối đa năng lực cho sinh viên trong quá trình giảng dạy chuyên môn.

Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, việc áp dụng Phương pháp giảng dạy và học tập tích cực theo định hướng CDIO và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đang được các trường Đại học chú trọng áp dụng và phát triển. Nắm bắt được các xu thế này, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai không ngừng nâng cao, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên trau dồi những phương pháp giảng dạy, học tập mới.

Khép lại Hội thảo, TS. Trần Đức Thuận – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đã đặt kỳ vọng rằng, sau hội thảo này, các giảng viên, nhà nghiên cứu sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về áp dụng CDIO trong đào tạo.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 03/05/2021 11:25:39