Tin tức

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

Theo đó, ngày 08/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 138/TB-QLCL công bố danh sách 16 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh); 135 cơ sở giáo dục đại học thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tintrong đó Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin(trang 3, STT 39)

Ảnh Công văn số 138/TB-QLCL (trang 3)

Chi tiết Công văn số 138/TB-QLCL đính kèm tại Trang của Bộ Giáo dục và Đào taọ: https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2882/138%20TB%20QLCL%20Danh%20sach.pdf

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

 

DNTU, 21/02/2021 12:57:51