Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại DNTU

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 DNTU triển khai một số nội dung liên quan như sau:

- Tăng cường việc đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ trước khi vào Trường, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và học tập tại Trường.

- Tất cả CB, GV, NV, SV và một số dịch vụ đang thi công tại Nhà trường đều phải đeo thẻ tên khi vào trường.

- Tại phòng làm việc của mỗi đơn vị phải được vệ sinh sạch sẽ, có chai sát khuẩn và rửa tay thường xuyên.

- Kích hoạt lại việc thực hiện khai báo di trú tại trang https://ncov.dntu.edu.vnđối với CBGVNV; đối với SV và học viên tại trang https://khaibao.dntu.edu.vn

PHÒNG TRUYỀN THÔNG
DNTU, 29/01/2021 08:14:18