Tin tức

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai dự kiến mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Quản lý kinh tế trong năm 2021

Trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và hội nhập quốc tế, cùng với việc gia tăng nhanh chóng số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam thì nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế ngày càng trở nên cần thiết hơn.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học, thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế. Nhiều học viên tốt nghiệp tại Trường hiện đang giữ những vị trí cao trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

Việc mở ngành Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ Quản lý kinh tế và cung ứng nguồn nhân lực quản lý kinh tế có chất lượng cao. Do vậy, trong năm 2021 việc dự kiến mở mã ngành đào tạo tiến sĩ Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nhăm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội và yêu cầu phát triển của Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng là các tỉnh khu vực.

Ảnh Internet

Việc mở mã ngành đào tạo tiến sĩ quản lý kinh tế sẽ hiện thực hóa mục tiêu của Trường trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Đồng thời, còn góp phần thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành một trung tâm đào đạo đại học, sau đại học và nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ đa ngành đa lĩnh vực, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế. Vì thế đây là nhiệm vụ quan trọng để khẳng định thương hiệu và uy tín của Nhà trường với xã hội, gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển của DNTU.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 20/01/2021 14:19:15