Tin tức

Thông báo về việc đăng ký thành viên sử dụng microsoft 365 bằng tài khoản email@dntu.edu.vn cho việc dạy - học trực tuyến

Để chuẩn bị cho công tác giảng dạy trực tuyến và eLearning vào năm học mới, Nhà trường thông báo đến giảng viên và người học thông tin đăng ký thành viên sử dụng Microsoft 365 bằng tài khoản email@dntu.edu.vn của mình để được sử dụng miễn phí tất cả bộ office 365 có bản quyền (trong đó có MS Team để dạy online).

Thầy/cô và người học click vào link: https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/teams để đăng ký!

Trân trọng,

Microsoft Teams  gì?

Microsoft Teams  hub dành cho cộng tác nhóm trong Microsoft 365, tích hợp mọi người, nội dung và công cụ mà nhóm cần để gắn kết và làm việc hiệu quả hơn.

Sử dụng Microsoft Teams từ máy tính để bàn, laptop hoặc trên trang web, trên điện thoại iOS, Android, máy tính bảng.

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 04/08/2020 16:36:12