Tin tức

Thông báo về việc dời thời gian tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản trị Đại học trong thời đại công nghệ phát triển”

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản trị Đại học trong thời đại công nghệ phát triển” quyết định dời ngày tổ chức đến thời gian thích hợp.

Thời gian diễn ra Hội thảo sẽ được thông báo cụ thể trong thời gian tới.

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

 

DNTU, 03/08/2020 13:26:03