Tin tức

Thông báo về việc cấp tài khoản e-mail sinh viên (người học) tên miền @dntu.edu.vn

Hiện tại Nhà trường đã cấp tài khoản E-mail DNTU sinh viên (người học) để trao đổi thông tin phục vụ hoạt động học tập và các hoạt động khác liên quan đến Nhà trường trong suốt quá trình học tập tại DNTU. Người học có trách nhiệm bảo quản mật khẩu và sử dụng E-mail theo đúng quy định.

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 29/07/2020 10:39:30