Tin tức

Thông báo số 238 về việc phòng chống dịch covid-19

Thực hiện công văn số 124/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhà trường thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai khi đến Trường tuân thủ những quy định như sau:


 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 28/07/2020 14:21:51