Tin tức

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế

Ngày 22/6/2020, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai chính thức trở thành thành viên Hiệp hội CDIO quốc tế.

Được xem là một bước quan trọng trong tiến trình tiếp cận những cái mới trong giáo dục đào tạo hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Bắt đầu từ đầu năm 2017, các chương trình gặp mặt, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia của Hiệp hội CDIO quốc tế, nhưng quan trọng hơn hết đó là chỉ đạo đúng đắn cho việc thay đổi phương pháp giảng dạy theo mô hình của CDIO, áp dụng trực tuyến và tạo sân chơi khởi nghiệp cho DNTU. DNTU đã mong muốn cho sinh viên trải nghiệm học tập thực tế, thực hành phát triển kỹ năng chuyên môn và tư duy sáng tạo. TS. Trần Đức Thuận – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đã từng chia sẻ: “Kỹ năng và thái độ luôn luôn là điều quan trọng mà cần phải dạy các em sinh viên song song với việc học kiến thức chuyên môn”. DNTU đã thay đỗi từ chương trình đào tạo ở các chuyên ngành bằng cách nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, giảng viên phải học tập thực tế để có kinh nghiệm truyền đạt cho sinh viên… đó là một trong những tiêu chí của hiệp hội CDIO.

CDIO là gì?

CDIO là viết tắt cụm từ Tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. CDIO ban đầu được đề xướng bởi các khối ngành kỹ thuật thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ, phối hợp với các trường Đại học Thụy Điển. Đây là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sỡ xác định chuẩn đầu ra (learning outcomes) để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học.

Trong các báo cáo gửi cho Hiệp hội CDIO quốc tế và quan trọng đó là việc báo cáo trực tuyến những thành quả đạt được cho hiệp hội CDIO…Tại hội nghị trực tuyến, DNTU đã chuẩn bị các đầy đủ các thiết bị để hình thành việc truyền hình trực tuyến từ DNTU (Việt Nam) đến  CDIO (Thụy Điển), các thành viên báo cáo bao gồm: TS. Trần Đức Thuận – Phó Hiệu trưởng, TS. Vũ Thịnh Trường – Trưởng khoa KTQT, Trưởng phòng HTQT, Ths. Huỳnh Như Yến Nhi – Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, các thành viên đã cùng nêu lên quá trình hình thành DNTU và đưa ra các giải thưởng mà sinh viên DNTU đã đạt được như: Chiếc xe điện giành cho người khuyết tật, người già đã giành giải thưởng cao nhất ở của cuộc thi Nhà sáng tạo Việt nam vời Intel Galileo 2017 hay Công trình nghiên cứu Son làm từ Dầu cám gạo đã đạt giải Silver Prize tại Hội nghị Dầu cám gạo quốc tế 2018.

Hình ảnh các thành viên trong Ban đề án CDIO DNTU báo cáo trực tuyến vớ Hiệp hội CDIO Quốc tế

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và nghe trình bày quá trình áp dụng CDIO tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, các thành viên của Hiệp hội CDIO đã chính thức chấp nhận Trường Đại học  Công nghệ Đồng Nai là thành viên tiếp theo của Hiệp hội vào ngày 22/6/2020. Sự ghi nhận của Hiệp hội CDIO là một thành công và là bước tiến quan trọng của Nhà trường, làm động lực cho DNTU tiếp tục phấn đấu, phát triển và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh tên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trên "CDIO Map"

DNTU, 24/06/2020 16:21:30