Tin tức

DNTUchuẩn bị cho Hội thảo cấp Quốc gia “Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và những vấn đề đặt ra”

Sáng ngày 11/06/2020 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đang nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cho Hội thảo Quốc gia với chủ đề: Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam Bộ”. Đây là hội thảo cấp quốc gia được  phối hợp tổ chức giữa Viện khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và các đơn vị đồng tổ chức: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai.

Một trong những mục đích của Hội thảo cấp Quốc gia lần này sẽ đề cập các báo cáo tham luận về vấn đề phát triển tài nguyên, các yếu tố ảnh hưởng du lịch sinh thái vùng Đông Nam Bộ, nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn 06 tỉnh Đông Nam Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bô.

Hội thảo cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Nhà trường trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường Đại học Công nghệ Đồng Nai để nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác.

Yêu cầu được đặt ra trong Hội thảo là phải đảm bảo được tính khoa học, thiết thực hiệu quả và đây cũng chính là điểm nhấn trong hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Yêu cầu được đặt ra trong Hội thảo là phải đảm bảo được tính khoa học, thiết thực hiệu quả và đây cũng chính là điểm nhấn trong hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 12/06/2020 tại phòng họp 3 Trung tâm Thông tin – Thư viện với hơn 150 đại biểu tham dự.

Kính mời quý vị cùng đến tham dự.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 11/06/2020 11:13:29