Tin tức

Khuyến cáo của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

DNTU kính gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế để mọi người tìm hiểu và trang bị kiến thức cho mình trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 được hiệu quả.

Áp phích Hướng dẫn biện pháp phòng bệnh

Áp phích hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

Tờ rơi hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống COVID-19

Áp phích hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm COVID-19

Tờ rơi hướng dẫn rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách:

Quy trình rửa tay thường quy

Nguồn: moh.gov.vn

DNTU, 07/04/2020 10:22:33